LÝ LỊCH KHOA HỌC:
Lọc theo đơn vị:


GVCC PGS.TS. Nguyễn Đức Vượng
Ban giám hiệu


HT. PGS.TS. Hoàng Dương Hùng
Ban giám hiệu


GV. TS. Hoàng Đình Tuyền
Khoa Kỹ thuật - Công nghệ thông tin


GV. TS. Trần Văn Cường
Khoa Kỹ thuật - Công nghệ thông tin


PHT. TS. Bùi Khắc Sơn
Ban giám hiệu


GVC. TS. Lê Thị Hoài Thu
Khoa Khoa học Tự nhiên


GVC. TS. Trần Thủy
Khoa GDTC - Quốc phòng


GVC. TS. Nguyễn Đình Hùng
Khoa Ngoại ngữ


GVC. TS. Nguyễn Thế Hoàn
Khoa Khoa học Xã hội


GVC. TS. Nguyễn Thị Nga
Khoa SP Tiểu học - Mầm non


GVC. TS. Phan Văn Phức
Khoa Khoa học Xã hội


GV. TS. Đỗ Thùy Trang
Khoa Khoa học Xã hội


TK. TS. Trần Tự Lực
Khoa Kinh tế - Du lịch


GV. TS. Bùi Khắc Hoài Phương
Khoa Kinh tế - Du lịch


GV. TS. Phạm Xuân Hậu
Khoa Kỹ thuật - Công nghệ thông tin


GV. TS. Đậu Mạnh Hoàn
Trung tâm học liệu


Trang :
1 2 3


©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH
Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình  
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.052.3822010 - Fax: 0084.052.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình