LÝ LỊCH KHOA HỌC:
Lọc theo đơn vị:


GVCC PGS.TS. Nguyễn Đức Vượng
Ban giám hiệu


HT. PGS.TS. Hoàng Dương Hùng
Ban giám hiệu


GV. TS. Trần Văn Cường
Khoa Kỹ thuật - Công nghệ thông tin


PHT. TS. Bùi Khắc Sơn
Ban giám hiệu


GVC. TS. Lê Thị Hoài Thu
Khoa Khoa học Tự nhiên


GVC. TS. Trần Thủy
Khoa GDTC - Quốc phòng


GVC. TS. Nguyễn Đình Hùng
Khoa Ngoại ngữ


GVC. TS. Nguyễn Thế Hoàn
Khoa Khoa học Xã hội


GVC. TS. Nguyễn Thị Nga
Khoa SP Tiểu học - Mầm non


GVC. TS. Phan Văn Phức
Khoa Khoa học Xã hội


GV. TS. Đỗ Thùy Trang
Khoa Khoa học Xã hội


TK. TS. Trần Tự Lực
Khoa Kinh tế - Du lịch


GV. TS. Phạm Xuân Hậu
Khoa Kỹ thuật - Công nghệ thông tin


GV. TS. Đậu Mạnh Hoàn
Trung tâm học liệu


TBM. TS. Nguyễn Văn Duy
Khoa Lý luận chính trị


GVC. TS. Trần Đức Hiền
Phòng Tổ chức - Hành chính


Trang :
1 2 3


©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH
Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình  
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.052.3822010 - Fax: 0084.052.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình