LÝ LỊCH KHOA HỌC

  Thông tin chung
Họ và tên Trần Thị Hoài Giang
Giới tính Nam
Năm sinh
Chổ ở hiện tại
Quê quán
Tốt nghiệp đại học ngành Vật lý chất rắn - Khoa học vật liệu - công nghệ nano
Đơn vị công tác Khoa Khoa học Cơ bản
Học vị Thạc sĩ
Lĩnh vực nghiên cứu Vật lý
Ngoại ngữ Tiếng anh
Địa chỉ liên hệ
Điện thoại
Email thihoaigiangtran@gmail.com
  Quá trình giảng dạy và công tác:


©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH
Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình  
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.052.3822010 - Fax: 0084.052.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình