LÝ LỊCH KHOA HỌC

  Thông tin chung
Họ và tên Trần Mạnh Hùng
Giới tính Nam
Năm sinh 1981
Chổ ở hiện tại Đồng Hới - Quảng Bình
Quê quán Tuyên Hóa - Quảng Bình
Tốt nghiệp đại học ngành Đại số và lý thuyết số
Đơn vị công tác Khoa Khoa học Cơ bản
Học vị Thạc sĩ
Lĩnh vực nghiên cứu Đại số giao hoán; Đại số máy tính; hình học đại số
Ngoại ngữ Anh
Địa chỉ liên hệ C
Điện thoại 0972332255
Email tmhung2007@gmail.com
  Quá trình đào tạo
2000-2008 Đại Học Sư Phạm Huế
  Quá trình giảng dạy và công tác:
2008 - Nay Đại Học Quảng bình
  Các bài báo
Bài báo quốc tế:
[1] On the regularity index of n+3 almost equimultiple fat points in Pn Tác giả: Trần Mạnh Hùng; Nguyễn chánh Tú Nơi đăng: Kyushu J. of Mathematics, Japan (SCIE); Số: Vol. 67 (No. 1 Trang: Năm: 2013
  Học phần, các môn giảng dạy
 Môn dạyNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
1 Toán cao cấp; Đại số tuyến tính; Đại số đại cương; số học; Lý thuyết trường và lý thuyết Galois; Hình học giải tích; hình học Affin và Euclide; Hình học xạ ảnh; Hình học vi phân; Hình học sơ cấp2008Đại Học Đại Học Quảng Bình
  Khen thưởng
 Nội dung khen thưởngNăm
1 Giải nhì và giải 3 Olympic Toán học sinh viên toàn quốc năm 20022002
2 Sinh Viên có thành tích học tập xuất sắc2003
3 Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở2013


©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH
Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình  
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.052.3822010 - Fax: 0084.052.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình