LÝ LỊCH KHOA HỌC

  Thông tin chung
Họ và tên Phạm Thị Thanh Hương
Giới tính Nữ
Năm sinh 1984
Chổ ở hiện tại Tk9 - Đồng phú - Đồng Hới - Quảng Bình
Quê quán Quảng Lộc - Quảng Trạch - Quảng Bình
Tốt nghiệp đại học ngành Vật lí
Đơn vị công tác Khoa Khoa học Cơ bản
Học vị Thạc sĩ
Lĩnh vực nghiên cứu Vật lí
Ngoại ngữ C
Địa chỉ liên hệ Đồng Phú - Đồng Hới - Quảng Bình
Điện thoại 0912944196
Email phamhuongdhsp84@gmail.com
  Quá trình đào tạo

1.     Đại học:

-         Hệ đào tạo: Chính quy

-         Thời gian đàtạo: 4 năm

-         Trường học: Đại học Sư phạm Huế

-         Ngành học: Vật lý

2.     Thạc sỹ:

-         Hệ đào tạo: Chính quy

-         Thời gian đàotạo: 2 năm

-         Ngành học: Phương phápgiảng dạy vật lý

-         Tên luận văn: Tích cực hóa hoạt động học tập của học sinhqua thí nghiệm vui trong dạy học phần Cơ – Nhiệt Trung học phổ thông”.

-         Người hướng dẫn: PGS. TS. Lê Văn Giáo

-         Ngày bảo vệ: 11/2009

-       Ngày nhận bằng: 12/2009

Các công trình khoa học đã công bố

1. Đề  tài NCKH:

Thành viên Đề tài KHCN cấp cơ sở: Khai thác và sử dụng bảng tương tác trong dạy học vật lí ở trường trung học phổ thông

  Quá trình giảng dạy và công tác:
Từ tháng 8/2010 đến 8/2013: Giảng dạy tại trường đại học Quảng Bình - Khoa Tự nhiện Kĩ thuật
Từ tháng 8/2013 đến nay: Giảng dạy tại trường đại học Quảng Bình - Khoa Khoa học Tự nhiên
  Học phần, các môn giảng dạy
 Môn dạyNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
1 Máy nhiệt2012Cao đẳng sư phạm LíĐại học Quảng Bình
2 Phương pháp giải bài tập Vật lí Trung học Cơ sở2013Cao đẳng sư phạm Lí - KTCNĐại học Quảng Bình
3 Điện tử học2013Đại học sư phạm LíĐại học Quảng Bình
4 Phương pháp giải bài tập Vật lí Trung học phổ thông2014Đại học sư phạm LíĐại học Quảng Bình


©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH
Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình  
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.052.3822010 - Fax: 0084.052.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình