LÝ LỊCH KHOA HỌC

  Thông tin chung
Họ và tên Nguyễn Thị Minh Lợi
Giới tính Nam
Năm sinh 1976
Chổ ở hiện tại TK 10, Nam Lý, Đồng Hới
Quê quán Hạ Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình
Tốt nghiệp đại học ngành Hóa học
Đơn vị công tác Khoa Khoa học Cơ bản
Học vị Giảng viên
Lĩnh vực nghiên cứu Hóa phân tích, môi trường
Ngoại ngữ TOEFL 610
Địa chỉ liên hệ
Điện thoại 0912637512
Email minhloinguyen@gmail.com
  Quá trình đào tạo
  •   Đại học:

Hệ đào tạo: Chính quy, tập trung

Thời gian đào tạo: 1994 - 1998

Trường học:Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên, ĐHQG Hà Nội

Ngành học:  Hóa học

Người hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Xuân Trung

Năm bảo vệ: 1998

Năm nhận bằng: 1998

  • Thạc sỹ:

Hệ đào tạo: Chính quy, tập trung

Thời gian đào tạo: 2000-2002

Trường học: Đại học Sư phạm I Hà Nội

Ngành học: Hóa phân tích

Người hướngdẫn: GSTS. Hồ Viết Quý

Năm bảo vệ:2002

Năm nhận bằng:2002

  • Tiến sỹ:

Hệ đào tạo: Chính quy, tập trung

Thời gian đào tạo: 4/2010-4/2013

Trường học: AgroParisTech, Cộng hòa Pháp

Ngành học: Hóa Môi trường

Người hướng dẫn: Prof. Alain Bermond

Năm bảo vệ: 2013

Năm nhận bằng: đang chờ

  Quá trình giảng dạy và công tác:
  • Giảng dạy các học phần:
  1. Hóa học phân tích
  2. Hóa học môi trường
  3. Hóa học phức chất
  4. Hóa đại cương
  5. Hóa công nghệ và môi trường
  Học phần, các môn giảng dạy
 Môn dạyNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
1 Hóa phân tich1999SV CĐSPTrường CĐSP Quảng bình


©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH
Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình  
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.052.3822010 - Fax: 0084.052.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình