LÝ LỊCH KHOA HỌC

  Thông tin chung
Họ và tên Trần Hồng Nga
Giới tính Nữ
Năm sinh 1986
Chổ ở hiện tại Đồng Phú - Đồng Hới - Quảng Bình
Quê quán Phong Hóa- Tuyên Hóa - Quảng Bình
Tốt nghiệp đại học ngành Toán học
Đơn vị công tác Khoa Khoa học Cơ bản
Học vị Thạc sĩ
Lĩnh vực nghiên cứu Xác suất thống kê
Ngoại ngữ Anh văn
Địa chỉ liên hệ 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Điện thoại
Email tranhongnga0209@gmail.com
  Quá trình đào tạo
1. Đại học

   Nơi đào tạo: Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế


2. Thạc sỹ

   Nơi đào tạo: Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế
   

  Quá trình giảng dạy và công tác:
Từ 2013 đến nay: Giảng dạy tại trường Đại học Quảng Bình.
  Các bài báo
Bài báo quốc tế:
[1] Multiple solutions for p-Laplacian problems involving general subcritical growth in bounded domains Tác giả: N.T. Chung, P.H. Minh, T.H. Nga Nơi đăng: Electronic Journal of Differential Equations Số: Vol. 2016 (78) Trang: 1-12 Năm: 2016
Bài báo trong nước:
[1] Existence of solutions for a class of nonlocal and non-homogeneous equations in orlicz-sobolev space Tác giả: Nguyen Thanh Chung, El Milound Hssini, Tran Hong Nga Nơi đăng: Tạp chí khoa học và công nghệ trường ĐH Quảng Bình Số: S? 18 (03)/2018 Trang: 92-101 Năm: 2018
[2] Existence of three solutions for a class of anisotropic discrete boundary value problems Tác giả: Nguyen Thanh Chung, Le Trung Hai, Tran Hong Nga Nơi đăng: Tạp chí khoa học và công nghệ trường ĐH Quảng Bình Số: S? 19 (02)2019 Trang: Năm: 2019
[3] Existence of three solutions for a class of anisotropic discrete boundary value problems Tác giả: Nguyen Thanh Chung, Le Trung Hai, Tran Hong Nga Nơi đăng: Tạp chí khoa học và công nghệ trường ĐH Quảng Bình Số: S? 19 (02)2019 Trang: 92-101 Năm: 2019
  Học phần, các môn giảng dạy
 Môn dạyNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
1 Xác suất thống kê2013Đại học, cao đẳngTrường Đại học Quảng Bình
2 Toán cao cấp2013Đại hoc, cao đẳngTrường Đại học Quảng Bình


©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH
Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình  
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.052.3822010 - Fax: 0084.052.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình