LÝ LỊCH KHOA HỌC

  Thông tin chung
Họ và tên Trần Đức Sỹ
Giới tính Nam
Năm sinh 22-12-1984
Chổ ở hiện tại Bắc Lý - Đồng Hới - Quảng Bình
Quê quán Quảng Long - Quảng Trạch - Quảng Bình
Tốt nghiệp đại học ngành Hóa Phân tích
Đơn vị công tác Trung tâm Đào tạo thường xuyên
Học vị Thạc sĩ
Lĩnh vực nghiên cứu Hóa học
Ngoại ngữ Anh B1
Địa chỉ liên hệ Bắc Lý - Đồng Hới - Quảng Bình
Điện thoại 0915277984
Email Transy2212@gmail.com or Sytd@qbu.edu.vn
  Quá trình đào tạo
 Từ 2002 - 2006: Sinh viên khoa Hóa học - trường Đại học sư phạm Hà Nội.
 Từ 2006 - 2008: Học viên cao học, chuyên ngành Hóa Phân tích, khoa Hóa học - trường Đại học sư phạm Hà Nội.
 Từ 5/2015 - nay: NCS chuyên ngành Hóa lý thuyết & hóa lý, khoa Hóa học - Trường ĐHSP Huế.
  Quá trình giảng dạy và công tác:
- Từ 01/4/2009: Giảng viên ngành Hóa học, trường Đại học Quảng Bình.
  Các bài báo
Bài báo quốc tế:
[1] Structures, Energies, and Bonding Analysis of Monoaurated Complexes with N-Heterocyclic Carbene and Analogues Tác giả: T.A.N. NGUYEN, T.P.L. HUYNH, T.X.P. VO,T.H. TRAN , D.S. TRAN , T.H. DANG, AND T.Q. DUONG Nơi đăng: ASEAN J. Sci. Technol. Dev Số: 32(1) Trang: 01-15 Năm: 2015
[2] Structural variations and chemical bonding in platinum complexes of Group 14 heavier tetrylene homologues (germylene to plumbylene). Tác giả: Nguyen Thi Ai Nhunga, *, Huynh Thi Phuong Loan , Duong Tuan Quang, Tran Duc Sy & Dang Tan Hiep Nơi đăng: Indian Journal of Chemistry Số: 55A Trang: 269-276 Năm: 2016
[3] Bonding Situation for Bis-gold Chloride Complexes with N-heterocyclic Carbene-analogues [(AuCl)2-NHEMe] based on DFT Calculations Tác giả: Thi Ai Nhung Nguyen, Thi Phuong Loan Huynh, Tuan Quang Duong, Duc Sy Tran, Van Tat Pham,Tan Hiep Dang Nơi đăng: Zeitschrift für Physikalische Chemie Số: 1 Trang: 01-21 Năm: 2017
[4] Can Tetrylone Act in a Similar Fashion to Tetrylene in Ni(CO)2 Complexes? A Theoretical Study based on a Comparison using DFT Calculations Tác giả: Thi Ai Nhung Nguyen, Duc Sy Tran, Thi Phuong Loan Huynh, Thi Hoa Le, Tuan Quang Duong, Tien Trung Nguyen, Thanh Cong Vo, Van Tat Pham, and Tan Hiep Dang Nơi đăng: Zeitschrift für anorganische und allgemeine Chemie Số: 2 Trang: 01-14 Năm: 2017
Bài báo trong nước:
[2] Tổng hợp, nghiên cứu cấu trúc và tính phát huỳnh quang của phức chất La(III) với 1,10-phenantrolin nitrat. Tác giả: Nguyễn Mậu Thành, Nguyễn Đức Vượng, Trần Đức Sỹ Nơi đăng: Tạp chí Hoá học Việt Nam Số: T. 52(1) Trang: Năm: 2014
[3] Phân tích và đánh giá hàm lượng sắt trong hàu ở khu vực sông Nhật Lệ, thị trấn Quán Hàu - Quảng Bình Tác giả: Nguyễn Mậu Thành, Trần Đức Sỹ, Nguyễn Đình Luyện Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Giáo dục, ĐHSP Huế, ĐH Huế Số: 1(33) Trang: Năm: 2014
[4] Characterization and bonding situation of catalyzed asymmetric Palladium-Peppsi complexes with carbon-Heteroatom and analogues Tác giả: Nguyen Thi Ai Nhung, Huynh Thi Phuong Loan, Duong Tuan Quang,Tran Duc Sy, Dang Tan Hiep, Pham Van Tat Nơi đăng: Journal of science and technology Số: 53(2A) Trang: 47-58 Năm: 2015
[5] A comparison for donor-acceptor interactions between E(PH3)2 and NHEMe ligands (E = C to Pb) of W(CO)5 complexes using energy decomposition analysis natural orbitals for chemical valance theory. Tác giả: Thi Ai Nhung Nguyen, Duc Sy Tran, Thi Phuong Loan Huynh, Thi Hoa Le, Tuan Quang Duong, Tien Trung Nguyen, Thanh Cong Vo, Van Tat Pham, and Tan Hiep Dang Nơi đăng: Vietnam Journal of Chemistry Số: vol.54(4): Trang: 501-508 Năm: 2016


©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH
Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình  
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.052.3822010 - Fax: 0084.052.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình