LÝ LỊCH KHOA HỌC

  Thông tin chung
Họ và tên Nguyễn Kế Tam
Giới tính Nam
Năm sinh 02 - 9 - 1964
Chổ ở hiện tại Bắc Lý - Đồng Hới - Quảng Bình
Quê quán Tân Ninh - Quảng Ninh - Quảng Bình
Tốt nghiệp đại học ngành Toán học
Đơn vị công tác Khoa Sư phạm
Học vị Thạc sĩ
Lĩnh vực nghiên cứu Toán học
Ngoại ngữ
Địa chỉ liên hệ Bắc Lý - Đồng Hới - Quảng Bình
Điện thoại 0982827012
Email ketamqb@gmail.com
  Quá trình đào tạo
Đại học:
- Hệ đào tạo: Chính quy
Thời gian đào tạo: 4 năm
Trường học: Đại học sư phạm Huế
Ngành học: Toán học

Thạc sỹ:
Hệ đào tạo: Chính quy
Thời gian đào tạo: 2 năm
Ngành học: Đại số và Lý thuyết số
Tên luận văn:  Nghiên cứu biểudiễn Module của nhóm Borel
Người hướng dẫn: PGS. TS Tôn Thất Trí
Ngày bảo vệ: 2005
Ngày nhận bằng: 2005
  Quá trình giảng dạy và công tác:

TT

Thời gian

Nơi công tác

Nhiệm vụ

1.      

11/1985 - 11/1993

Trường PTTH VHVL Lệ Ninh

Giảng dạy

2.

12/1993- 9/1994

Trường PTDTNT Quảng Bình

Giảng dạy

3.

10/1994 - 10/2006

Trường CĐSP Quảng Bình

Giảng dạy

4.

10/2006 - Nay

Trường ĐH Quảng Bình

Giảng dạy©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH
Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình  
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.052.3822010 - Fax: 0084.052.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình