LÝ LỊCH KHOA HỌC

  Thông tin chung
Họ và tên Nguyễn Mậu Thành
Giới tính Nam
Năm sinh 20-03-1983
Chổ ở hiện tại Duy Ninh-Quảng Ninh-Quảng Bình
Quê quán Duy Ninh-Quảng Ninh-Quảng Bình
Tốt nghiệp đại học ngành Hóa vô cơ
Đơn vị công tác Khoa Khoa học Cơ bản
Học vị Thạc sĩ
Lĩnh vực nghiên cứu Hóa học
Ngoại ngữ Anh văn B1
Địa chỉ liên hệ TK8-Bắc Nghĩa-Đồng Hới_Quảng Bình
Điện thoại 0935091183
Email thanhnm@qbu.edu.vn
  Quá trình đào tạo

1.     Đại học:

-         Ngành học: Hóa học, chuyên ngành Hóa hữu cơ

2.     Thạc sỹ:

-         Ngành học: Hóa học, chuyên ngành Hóa vô cơ

-        Năm cấp bằng: 2011, ĐHSP Hue

  Quá trình giảng dạy và công tác:

TT

Thời gian

Nơi công tác

Nhiệm vụ

1.      

09/2006 – 10/2009

Trường THPT Số 4 Bố Trạch

Giáo viên

2.      

10/2009 – 10/ 2011

Trường Đại học Sư phạm Huế

Học viên cao học

3.      

10/2011-03/2012

Trường THPT Số 4 Bố Trạch

Giáo viên

4.      

03/2012 đến nay

Trường Đại học Quảng Bình

Giảng viên, kiêm PT phòng thí nghiệm Hóa học

  Các bài báo
Bài báo trong nước:
[4] Tổng hợp, nghiên cứu cấu trúc và tính chất huỳnh quang phức chất 1, 10-phenantrolin Dysprozi (III) nitrat’ Tác giả: Nguyễn Mậu Thành, Nguyễn Đức Vượng Nơi đăng: Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Quảng Bình Số: 02 Trang: Năm: 2013
[6] Tổng hợp, nghiên cứu cấu trúc phức chất 1,10-phenantrolin và lantan (III) tricloaxetic Tác giả: Nguyễn Mậu Thành, Nguyễn Đức Vượng Nơi đăng: Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Quảng Bình Số: 4 Trang: Năm: 2013
[7] Ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy và học Hóa học tại trường Đại học Quảng Bình Tác giả: Nguyễn Mậu Thành, Nguyễn Thị Ngọc Hà Nơi đăng: Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Toàn quốc tại ĐHSP Đà Nẵng Số: Trang: Năm: 2014
[9] Tổng hợp, nghiên cứu cấu trúc phức chất của 1,10-phenantrolin và Erbi (III) tricloaxetic Tác giả: Nguyễn Đức Vượng, Nguyễn Mậu Thành Nơi đăng: Tạp chí Khoa học & Công nghệ; Trường ĐH Quảng Bình Số: 11 Trang: Năm: 2016
[13] Sử dụng chỉ số “WQI” để đánh giá hiện trạng chất lượng nước mặt ở hồ Nam Lý, thành phố Đồng Hới Tác giả: Hồ Ngọc Quỳnh Phương, Trần Thị Kim Cúc, Nguyễn Mậu Thành Nơi đăng: Kỷ yếu Hội thảo KH SV và CB trẻ cácTrường ĐHSP Toàn Quốc năm 2016, NXB ĐHSPTPHCM Số: 959-966 Trang: Năm: 2016
[14] Phân tích, đánh giá hàm lượng một số kim loại nặng trong nghêu ở khu vực sông Gianh phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình Tác giả: Đoàn Thị Thảo Nhi, Võ Thị Loan, Trần Thị Khánh Chi, Thái Thị Huệ, Nguyễn Mậu Thành Nơi đăng: Kỷ yếu Hội thảo KH SV và CB trẻ cácTrường ĐHSP Toàn Quốc năm 2016, NXB ĐHSPTPHCM Số: Trang: 967-973 Năm: 2016
  Giải thưởng khoa học, phát minh và sáng chế
 TênLĩnh vựcNăm nhậnSốNơi cấp
1 Giải thưởng Festival “Sáng tạo trẻ” toàn quốc lần thứ VIIHóa học2014Số 542 QĐ/TWĐTN ngày 21 tháng 10 năm 2014BCH Trung Ương Đoàn T.N.C.S Hồ Chí Minh
  Khen thưởng
 Nội dung khen thưởngNăm
1 Bằng khen của chủ tịch UBND tỉnh Quảng BìnhSố 2342/QĐ-UBND, ngày 24/8/2015


©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH
Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình  
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.052.3822010 - Fax: 0084.052.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình