LÝ LỊCH KHOA HỌC

  Thông tin chung
Họ và tên Phan Trọng Tiến
Giới tính Nam
Năm sinh 1982
Chổ ở hiện tại Lương Ninh - Quảng Ninh - Quảng Bình
Quê quán Duy Ninh - Quảng Ninh - Quảng Bình
Tốt nghiệp đại học ngành Thạc sỹ toán
Đơn vị công tác Khoa Khoa học Tự nhiên
Học vị Thạc sĩ
Lĩnh vực nghiên cứu
Ngoại ngữ Anh Văn
Địa chỉ liên hệ Quảng Bình
Điện thoại 0979840563
Email tienpt@qbu.edu.vn
  Quá trình đào tạo

1.Đại học:

Hệ đào tạo: Chính quy       

Nơi đào tạo: ĐHSP Huế

Ngành học: ĐHSP Toán                 

Nước đào tạo: Việt Nam                                          Năm tốt nghiệp:  2005

2.Sau đại học

-Thạc sĩ chuyên ngành:  Toán giải tích                                    Năm cấp bằng: 2008

Nơi đào tạo: ĐHSP Huế

-Tên luận án: Mở rộng bất đẳng thức so sánh loại anlpha và ứng dụng

 

  Quá trình giảng dạy và công tác:

8/2008 – 7/2013

ĐHQB

Giảng viên bộ môn Toán

7/2013 - nay

ĐHQB

Q. Trưởng bộ môn Toán

  Các công trình nghiên cứu
  Học phần, các môn giảng dạy
 Môn dạyNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
1 Độ đo tích phân2010ĐHSP ToánTrường Đại học Quảng Bình
2 Hàm biến phức2010ĐHSP ToánTrường Đại học Quảng Bình
3 Giải tích 12008ĐHSP ToánTrường Đại học Quảng Bình
  Khen thưởng
 Nội dung khen thưởngNăm
1 chiến sĩ thi đua cấp cơ sở2015
2 chiến sĩ thi đua cấp cơ sở2016
3 bằng khen của Chủ tịch tỉnh2016


©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH
Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình  
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.052.3822010 - Fax: 0084.052.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình