LÝ LỊCH KHOA HỌC

  Thông tin chung
Họ và tên Nguyễn Thế Hoàn
Giới tính Nam
Năm sinh 09/05/1957
Chổ ở hiện tại An Thủy - Lệ Thủy - Quảng Bình
Quê quán An Thủy - Lệ Thủy - Quảng Bình
Tốt nghiệp đại học ngành Lịch sử
Đơn vị công tác Khoa Khoa học Xã hội
Học vị Tiến Sĩ
Lĩnh vực nghiên cứu Lịch sử, Văn hóa, Du lịch, Dân tộc học
Ngoại ngữ Tiếng Nga
Địa chỉ liên hệ TK10 - Đồng Phú - Đồng Hới - Quảng Bình
Điện thoại 0935094099
Email hoandhqb@gmail.com
  Quá trình đào tạo

1.      Đại học:

Hệ đào tạo: Chính quy       

Nơi đào tạo: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Ngành học:    Lịch sử          

Nước đào tạo: Việt Nam                                          Năm tốt nghiệp: 1979

Bằng đại học 2:                                                         Năm tốt nghiệp:

2.      Sau đại học

-         Thạc sĩ chuyên ngành: Lịch sử                                    Năm cấp bằng: 1998

Nơi đào tạo: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

-         Tiến sĩ chuyên ngành: Lịch sử                                     Năm cấp bằng: 2003

Nơi đào tạo: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Tên luận án: Cấu trúc và văn hóa làng xã Quảng Bình nửa đầu thế kỷ XIX
  Quá trình giảng dạy và công tác:

- 1979 - 1990: Dạy học tại trường Sư phạm 10+3 Quảng Bình

- 1990: Dạy học tại trường CĐSP Bình Trị Thiên

- 1990 - 1996: Dạy học tại trường Trung học Sư  phạm Quảng Bình

- 1996 - 2006: Dạy học tại trường CĐ SP Quảng Bình

- 2006 - nay: Dạy học tại trường ĐH Quảng Bình
  Sách và giáo trình
Chủ biên: Nguyễn Thế Hoàn Đồng tác giả: Lê Thúy Mùi
Nơi XB: Nhà xuất bản ĐHSP Hà Nội Mã số: Năm xuất bản: 2012 Số lần tái bản: 1 Lĩnh vực: Lịch sử
Chủ biên: Nguyễn Thế Hoàn Đồng tác giả:
Nơi XB: Nhà xuất bản ĐH Sư phạm Mã số: Năm xuất bản: 2007 Số lần tái bản: 1 Lĩnh vực: Lịch sử
Chủ biên: Đồng tác giả:
Nơi XB: NXB Đại học Quốc gia Hà nội Mã số: Năm xuất bản: 2009 Số lần tái bản: 1 Lĩnh vực: Lịch sử
Chủ biên: Đồng tác giả:
Nơi XB: NXB Đại học Quốc gia Hà nội Mã số: Năm xuất bản: 2010 Số lần tái bản: 1 Lĩnh vực: Lịch sử
Chủ biên: Đồng tác giả:
Nơi XB: NXB Đại học Quốc gia Hà nội Mã số: Năm xuất bản: 2011 Số lần tái bản: 1 Lĩnh vực: Lịch sử
Chủ biên: Nguyễn Thế Hoàn Đồng tác giả:
Nơi XB: Nhà xuất bản Giáo dục Mã số: Năm xuất bản: 1992 Số lần tái bản: 1 Lĩnh vực: Lịch sử
Chủ biên: Nguyễn Thế Hoàn Đồng tác giả:
Nơi XB: Nhà xuất bản Thuận Hóa Mã số: Năm xuất bản: 2001 Số lần tái bản: 1 Lĩnh vực: Lịch sử
Chủ biên: Đồng tác giả:
Nơi XB: NXB ĐHQG Hà Nội Mã số: Năm xuất bản: 2010 Số lần tái bản: 1 Lĩnh vực:
Chủ biên: Đồng tác giả:
Nơi XB: Hội thảo khoa học toàn quốc – Tp Hồ Chí Minh Mã số: Năm xuất bản: 2009 Số lần tái bản: 1 Lĩnh vực:
Chủ biên: Đồng tác giả:
Nơi XB: Hội thảo khoa học quốc tế - Tp Hồ Chí Minh Mã số: Năm xuất bản: 2011 Số lần tái bản: 1 Lĩnh vực:
Chủ biên: Đồng tác giả:
Nơi XB: Hội thảo khoa học quốc tế về tiềm năng văn hóa để phát triển du lịch các nước tiểu vùng sông Mê Kong Mã số: Năm xuất bản: 2010 Số lần tái bản: 1 Lĩnh vực:
Chủ biên: Đồng tác giả:
Nơi XB: Hội thảo khoa học quốc tế về văn hóa Nhật Bản – Tp Hồ Chí Minh Mã số: Năm xuất bản: 2011 Số lần tái bản: 1 Lĩnh vực:
Chủ biên: Đồng tác giả:
Nơi XB: Tạp chí KH&CN Trường ĐHQB số 3 Mã số: Năm xuất bản: 2013 Số lần tái bản: 1 Lĩnh vực:
Chủ biên: Đồng tác giả:
Nơi XB: Hội thảo khoa học toàn quốc tại Trường Mã số: Năm xuất bản: 2011 Số lần tái bản: 1 Lĩnh vực:
Chủ biên: Đồng tác giả:
Nơi XB: Hội thảo khoa học toàn quốc (tại Quảng Bình) Mã số: Năm xuất bản: 2012 Số lần tái bản: 1 Lĩnh vực:
Chủ biên: Đồng tác giả:
Nơi XB: Hội thảo khoa học quốc tế Mã số: Năm xuất bản: 2013 Số lần tái bản: 1 Lĩnh vực:
Chủ biên: Đồng tác giả:
Nơi XB: Hội thảo khoa học quốc tế tại TP HCM Mã số: Năm xuất bản: 2014 Số lần tái bản: 1 Lĩnh vực:
Chủ biên: Đồng tác giả:
Nơi XB: Hội thảo khoa học quốc tế tại Thái Nguyên Mã số: Năm xuất bản: 2014 Số lần tái bản: 1 Lĩnh vực:
Chủ biên: Đồng tác giả:
Nơi XB: Hội thảo khoa học toàn quốc Mã số: Năm xuất bản: 2014 Số lần tái bản: 1 Lĩnh vực:
  Học phần, các môn giảng dạy
 Môn dạyNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
1 Lịch sử Thế giới cận hiện đại1980Cao đẳng, Đại học 
2 Lịch sử Việt Nam cổ trung đại1979Sư phạm 10+3, Cao đẳng, Đại học 
3 Lịch sử Việt Nam cận đại1980Sư phạm 10+3, Cao đẳng, Đại học 
4 Nhập môn Sử học và Lịch sử sử học1985Cao đẳng, Đại học 
5 Cơ sở văn hóa Việt Nam1998Đại học 
6 Tổng quan du lịch2004Cao đẳng, Đại học 
7 Tư tưởng Việt Nam và phương Đông2006Đại học 
8 Dân tộc học2005Cao đẳng, Đại học 
9 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam2000Đại học 
10 Tư tưởng Hồ Chí Minh2005Cao đẳng, Đại học 


©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH
Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình  
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.052.3822010 - Fax: 0084.052.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình