LÝ LỊCH KHOA HỌC

  Thông tin chung
Họ và tên Nguyễn Thị Nga
Giới tính Nam
Năm sinh 12/12/1962
Chổ ở hiện tại Triệu Phong - Quảng Trị
Quê quán Triệu Phong - Quảng Trị
Tốt nghiệp đại học ngành Ngữ văn
Đơn vị công tác Khoa SP Tiểu học - Mầm non
Học vị Tiến Sĩ
Lĩnh vực nghiên cứu Lý luận văn học
Ngoại ngữ Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ Hữu Nghị - Bắc Lý - Đồng Hới - Quảng Bình
Điện thoại 0911343339
Email ntnga62@gmail.com
  Quá trình đào tạo

1. Đại học

Hệ đào tạo:           Chính quy                                    Thời gian đào tạo: từ 9/1981 đến 6/1985

Nơi học:      Trường Đại học Sư phạm Huế

Ngành học:           Ngữ Văn

Nước đào tạo: Việt Nam                                             Năm tốt nghiệp: 1985

Bằng đại học 2:                                                          Năm tốt nghiệp:

2. Sau đại học

- Thạc sĩ chuyên ngành: Lý luận văn học                   Năm cấp bằng: 2001

Nơi đào tạo: Trường Đại học Sư phạm Huế

- Tiến sĩ chuyên ngành:  Lý luận văn học                    Năm cấp bằng: 2010

Nơi đào tạo: Trường Đại học Sư phạm 1 Hà Nội

Tên luận án: "Hình tượng tác giả nữ trong thơ thời chống Mỹ"
  Quá trình giảng dạy và công tác:

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

9/1985 -  1989

Trường cấp 3 cụm xã Triệu Hải

Giáo viên

10/ 1989 - 1990

Phòng Giáo dục Đồng Hới, Quảng Bình

Bồi dưỡng đội tuyển  chuyên văn.

10/ 1990 - 1994

Trường PTTH Đào Duy Từ

Giảng dạy các lớp chuyên văn

10/ 1994 - 2009

Trường Đại học Quảng Bình

Giảng viên

10/ 2009- 2010

Trường Đại học Quảng Bình

Trưởng bộ môn Ngữ Văn 1

3/ 2010 - 2013

Trường Đại học Quảng Bình

Khoa SP Tiểu học - Mầm Non

Phó Trưởng khoa, kiêm Trưởng bộ môn Ngữ văn

2013 - nay

Trường Đại học Quảng Bình

Khoa Khoa học Xã hội

Phó Trưởng  khoa

  Các bài báo
Bài báo trong nước:
[12] Sử dụng công nghệ thông tin trong môn phương pháp dạy học Ngữ Văn ở trường Đại học Quảng Bình Tác giả: Nơi đăng: Kỷ yếu hội thảo khoa học ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, Dự án phát triển giáo viên THCS của Bộ Giáo dục đào tạo tổ chức ở Đà Nẵng, tháng 3 năm 2007 Số: Trang: Năm: 2007
[13] Một khúc thiền ca cất lên từ Yên Tử Tác giả: Nơi đăng: Văn nghệ Công an Số: Xuân Canh dâ`n (120-121) Trang: 16-16 Năm: 2010
[16] Hồ Xuân Hương với cái nhìn thẩm mỹ Tác giả: Nơi đăng: Thông báo khoa học - ĐH Quảng Bình Số: 5 Trang: 165 -168 Năm: 2008
[17] Rèn kỹ năng cơ bản ở các lớp CĐSP Mầm non trường Đại học Quảng Bình Tác giả: Nơi đăng: Kỷ yếu Hội thảo, Trường Đại học Quảng Bình Số: Tha´ng 11/ 2008 Trang: 112 -114 Năm: 2008
[22] Tích hợp trong dạy học Văn để nâng cao chất lượng giảng dạy Tác giả: Nơi đăng: Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia, Trường Đại học Vinh Số: tháng 10 nam 2009 Trang: Năm: 2009
[26] Văn hóa và việc dạy Tiếng Việt cho người Thái Tác giả: Nơi đăng: Phát triển tài nguyên con người ASEAN, Hội nghị khoa học quốc tế lần thứ 4 của Trường Đại học Rajabhat Sakhon Nakhon Số: lâ`n thu´ 4 Trang: Năm: 2010
[28] Định hướng rèn kỹ năng nghề cho sinh viên giáo dục Tiểu học qua dạy học lồng ghép các môn học ở chương trình đào tạo giáo viên Tiểu học Tác giả: Nơi đăng: Kỷ yếu Hội thảo khoa học Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng nghề cho sinh viên giáo dục ngành Tiểu học của Trường ĐHSP Huế, tháng 5 năm 2011 Số: tháng 5 nam 2011 Trang: 166-173 Năm: 2011
[32] Cảm nhận về đôi bàn tay trong thơ nữ chống Mỹ Tác giả: Nơi đăng: Tạp chí Nghiên cứu khoa học và công nghệ Trường Đại học Quảng Bình Số: 1 Trang: 107-112 Năm: 2011
[34] Huyền thoại mẹ Việt Nam Tác giả: Nơi đăng: Tạp chí Nhật Lệ (số 204), Số: 204 Trang: 60-63 Năm: 2012
[35] Biên soạn khung chương trình, đề cương chi tiết học phần trong đào tạo giáo viên Mầm non theo tinh thần học chế tín chỉ Tác giả: Nơi đăng: Hội thảo khoa học Đào tạo theo học chế tín chỉ và chia sẻ, hợp tác giữa các trường Đại học, Cao đẳng địa phương tại Đại học Quảng Nam Số: 1 Trang: 118-123 Năm: 2012
[37] TRèn kỹ năng kể cho sinh viên giáo dục Tiểu học từ hướng dạy lồng ghép học phần văn học dân gian Tác giả: Nơi đăng: Kỷ yếu Hội thảo khoa học dạy học tích hợp ở Tiểu học hiện đại và tương lai Trường Đại học sư phạm TP Hồ Chí Minh, tháng 12 năm 2012 Số: tha´ng 12/ 2012 Trang: 60-65 Năm: 2012
[38] Đổi mới hình thức tổ chức dạy học trong đào tạo giáo viên Mầm non nhìn từ hoạt động ngoại khóa Tác giả: Nơi đăng: Kỷ yếu Hội thảo đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng đào tạo Trường Đại học Quảng Bình, Số: tháng 1 nam 2013 Trang: Năm: 2013
[39] Rèn kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên giáo dục Tiểu học và Mầm non ở trường Đại học Quảng Bình - nhận thức và thực hiện Tác giả: Nơi đăng: Kỷ yếu Hội thảo nâng cao chất lượng thực tập sư phạm Trường Đại học Quảng Bình Số: tháng 5 nam 2013 Trang: 15-23 Năm: 2013
[41] Giảng viên với nhiệm vụ nghiên cứu khoa học ở Trường Đại học Quảng Bình Tác giả: Nơi đăng: Kỷ yếu Hội thảo khoa học Vai trò của các trường Đại học địa phương trong đào tào đáp ứng nhu cầu nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương và khu vực, Trường Đại học Phú Yên Số: Tha´ng 11/2013 Trang: 236-239 Năm: 2013
[42] Tăng cường tổ chức hoạt động ngoại khóa ở khoa Khoa học Xã hội nhằm nâng cao chất lươgnj đào tạo Tác giả: Nơi đăng: Kỷ yếu Hội thảo nâng cao chất lượng đào tạo Trường Đại học Quảng Bình, Số: Tha´ng 12/2013 Trang: 94-100 Năm: 2013
[43] Điểm nhìn trần thuật trong tiểu thuyết Chân trời mùa hạ của Hữu Phương Tác giả: Nơi đăng: Tạp chí Khoa học & Công nghệ trường Đại học Quảng Bình Số: 4 Trang: 124-131 Năm: 2013
[46] Giảng viên với nhiệm vụ nghiên cứu khoa học ở trường Đại học quảng Bình Tác giả: Nơi đăng: Kỷ yếu Hội thảo khoa học vai trò các trườn đại học địa phương trong đào tạo đpá ứng nhu cầu nhận lực phục vụ phát triển kinh tế -xã hội địa phương và khu vực Số: Trang: Năm: 2013
  Học phần, các môn giảng dạy
 Môn dạyNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
1 Lý luận văn học1996Cao đẳng, Đại học 
2 Phương pháp dạy học Tiếng Việt1994Cao đẳng, Đại học 
3 Phương pháp dạy học Văn1998Cao đẳng, Đại học 
4 Văn học1994Trung cấp, Cao đẳng, Đại học 
5 Văn học Trung đại1998Cao đẳng, Đại học 
6 Tiếng Việt1998Trung cấp, Cao đẳng, Đại học 
7 Mỹ học đại cương1999Cao đẳng, Đại học 
8 Mỹ học và giáo dục thẩm mỹ2006Đại học 
9 Người đọc1998Trung cấp, Cao đẳng 
  Khen thưởng
 Nội dung khen thưởngNăm
1 Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở2009 - 2010
2 Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở2010 - 2011
3 Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở2011 - 2012
4 Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở2012 - 2013
5 Có thành tích xuất sắc trong công tác Đảng2012
6 Có thành tích xuất sắc trong công tác Đảng2010
7 Có thành tích xuất sắc trong công tác Đảng2013
8 Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Giáo dục2009
9 Có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu khoa học2006 - 2007
10 Có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu khoa học2008
11 Có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu khoa học2009


©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH
Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình  
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.052.3822010 - Fax: 0084.052.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình