LÝ LỊCH KHOA HỌC

  Thông tin chung
Họ và tên Phan Văn Phức
Giới tính Nam
Năm sinh 1959
Chổ ở hiện tại
Quê quán Lệ Thuỷ - Quảng bình
Tốt nghiệp đại học ngành
Đơn vị công tác Khoa Khoa học Xã hội
Học vị Tiến Sĩ
Lĩnh vực nghiên cứu Ngôn ngữ học
Ngoại ngữ Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ
Điện thoại 01202320108
Email
  Quá trình giảng dạy và công tác:


©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH
Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình  
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.052.3822010 - Fax: 0084.052.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình