LÝ LỊCH KHOA HỌC

  Thông tin chung
Họ và tên Đỗ Thùy Trang
Giới tính Nam
Năm sinh 1982
Chổ ở hiện tại Đồng Hới Quảng Bình
Quê quán Lệ Thuỷ Quảng Bình
Tốt nghiệp đại học ngành Lý luận ngôn ngữ
Đơn vị công tác Khoa Khoa học Xã hội
Học vị Tiến Sĩ
Lĩnh vực nghiên cứu Ngôn ngữ học
Ngoại ngữ Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ Khoa Khoa học xã hội DHQB
Điện thoại 0912712755
Email trangdt@qbu.edu.vn
  Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Hệ đào tạo: Chính quy                     

Thời gian đào tạo từ tháng 9 năm 2000đến tháng 5 năm 2004

Nơi học: Trường Đại học Sư phạmHuế.

Ngành học: Sư phạm Ngữ văn

Tên đồ án, luận án hoặc môn thi tốtnghiệp: Vận dụng tích hợp trong dạy học Đọc hiểu Văn ở THPT.

Ngày và nơi bảo vệ đồ án tốt nghiệp: Tháng5 năm 2004, Trường Đại học Sư phạm Huế

Người hướng dẫn: Th.S Lê Khánh Tùng

2. Thạc sĩ:

Hệ đào tạo: Tập trung

Thời gian đào tạo từ tháng 9 năm2005 đến tháng 12 năm 2007.

Nơi học: Trường Đại học Sư phạm, Đạihọc Huế

Ngành học: Ngôn ngữ học

Tên luận văn: Từ ngữ chỉ tâm lý tình cảm trong sáng tác của Hồ Anh Thái

Và Võ Thị Hảo

Ngày và nơi bảo vệ luận văn: 25tháng 12 năm 2007 tại Trường ĐH Sư phạm Huế.

Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị BạchNhạn

3. Trình độ ngoại ngữ: B2 tiếng Anh

4. Chức danh khoa học, học vị, chứcvụ kỹ thuật được chính thức cấp, số bằng, ngày và nơi cấp: Thạc sĩ, Bằng Thạcsĩ Ngôn ngữ học, Giám đốc Đại học Huế cấp ngày 25 tháng 9 năm 2008.Số bằng 042421.

  Quá trình giảng dạy và công tác:
9/2004 đến nay: giảng viên Trường CDSP Quảng Bình, nay là trường Đại học Quảng Bình.
  Các bài báo
Bài báo trong nước:
[2] Từ ngữ tiếng Anh trên báo chí tiếng Việt Tác giả: Đỗ Thuỳ Trang Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Quảng Bình Số: Trang: Năm: 2015
[4] Đặc điểm nguồn gốc và cấu tạo tiếng lóng giới trẻ (Khảo sát số liệu trên một số báo điện tử VN Tác giả: Đỗ Thuỳ Trang Nơi đăng: Hội thảo quốc gia Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, Nxb Dân trí Số: Trang: 1137-1145 Năm: 2016
[5] Một số cách thức tạo từ lóng của giới trẻ trên báo chí hiện nay Tác giả: Đỗ Thuỳ Trang Nơi đăng: Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống Số: 2,256-2017 Trang: 90-98 Năm: 2017
[6] Thành ngữ mới giới trẻ nhìn từ đặc điểm ngôn ngữ - văn hóa Tác giả: Đỗ Thuỳ Trang Nơi đăng: Tạp chí Khoa học, Đại học Huế Số: T?p 126, S? 6A Trang: 5-19 Năm: 2017
[7] Tiếng lóng giới trẻ trên báo chí (Khảo sát trên một số tờ báo điện tử dành cho giới trẻ) Tác giả: Đỗ Thuỳ Trang Nơi đăng: Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế, Ngôn ngữ học Việt Nam- 30 năm đổi mới và phát triển Số: Trang: Năm: 2017


©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH
Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình  
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.052.3822010 - Fax: 0084.052.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình