LÝ LỊCH KHOA HỌC

  Thông tin chung
Họ và tên Trần Tự Lực
Giới tính Nam
Năm sinh 1977
Chổ ở hiện tại Đồng Hới - Quảng Bình
Quê quán Kim Lộc - Can Lộc - Hà Tĩnh
Tốt nghiệp đại học ngành Kinh tế kỹ thuật, Quản trị kinh doanh
Đơn vị công tác Khoa Kinh tế - Du lịch
Học vị Tiến Sĩ
Lĩnh vực nghiên cứu Kinh tế nông nghiệp, QTKD Du lịch, Kinh tế môi trường, quản lý nhân lực, marketing
Ngoại ngữ C1
Địa chỉ liên hệ 312.Lý Thường Kiệt - TP. Đồng Hới - Quảng Bình
Điện thoại 0916.47 79 79
Email tranlucqbu@gmail.com
  Quá trình đào tạo

 ĐÀO TẠO CHÍNH QUY

Năm tốt nghiệp

Bậc đào tạo

Ngành đào tạo

Cơ sở đào tạo

2000

Đại học

Kỹ sư kinh tế kỹ thuật

Đại học Nha Trang

2005

Thạc sĩ

Quản trị kinh doanh

Trường Đại học Kinh tế - ĐH Huế

2016

Tiến sỹ

Kinh tế

Trường đại học Kinh tế - ĐH Huế

CÁC KHÓA ĐÀO TẠO NGẮN HẠN

Thời gian đào tạo

Nội dung đào tạo

Cơ sở đào tạo

6-9/10/2016

Climate change adaptation impact avaluation usinh propensity score matchinh

Viện Kinh tế Môi Trường Việt Nam

27-31/10/2014

Kỹ năng làm việc trên môi trường mạng

Sở Thông tin và Truyền Thông Quảng Bình

5-7/2014

Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học

Trường Đại học Sư phạm Huế - ĐH Huế

26-27/6/2009

Hỗ trợ đào tạo kế toán máy và thực hành PMKT Misa

Công ty Cổ phần MISA

17-22/9/2008

The First International Academic Conference and Research Presentation On “Cooperation for Development on the East – West Economic Corridor”

Sakon Nakhon Rajabhat University

7-10/1/2002

International Tourism Marketing and Development Semninar

ĐH Hawii Mỹ và ĐH Rikkyo Nhật

2 – 5/2001

Frequentation du Stage Maitre d’hotel et d’oenolgie

Maitre Cuisinier Traiteur LIEGEIOS

3-27/12/2000

Tourism School Operations

Dự án Lux - Development  - VIE/009

NGOẠI NGỮ VÀ TIN HỌC

Năm tốt nghiệp

Trình độ

Ngôn ngữ

Cơ sở đào tạo

1999

B

Tiếng Anh

Trường  đại học Ngoại ngữ - ĐH Huế

2001

C

Tiếng Anh

Trung Tâm Ngoại ngữ - Trường ĐH Khoa Học Huế

2009

Trình độ dự tuyển đào tạo bậc Tiến Sĩ

Tiếng Anh

Đại học Quốc Gia Hà Nội

2016

C1

Tiếng Anh

Đại học Thái Nguyên

1998

Điện toán văn Phòng

Tin Học

Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp Hướng nghiệp dạy nghề Khánh Hòa

  Quá trình giảng dạy và công tác:

Thời gian

Chức vụ, công việc

Cơ quan công tác

4/2000-4/2006

Giảng dạy, cán bộ phụ trách công tác đào tạo ngắn hạn, kế toán

Trường Cao đẳng Nghề Du lịch Huế

5/2006 – 4/2007

Giảng dạy, Giám đốc tài chính dự án Khách sạn Thực hành Villa Huế - Dự án VIE/015

Trường Cao đẳng Nghề Du lịch Huế

4/2007-8/2008

Giảng dạy, Nhóm trưởng nhóm Kinh tế

Khoa Xã hội – Du lịch – Kinh tế, Trường ĐH Quảng Bình

9/2008 – 12/2011

Giảng dạy, Trưởng Bộ môn Kinh tế, Kế toán trưởng

Khoa Xã hội – Du lịch – Kinh tế, Phòng Kế hoạch – Tài chính, Trường ĐH Quảng Bình

2011 - 2013

Giảng dạy, Phụ trách Khoa Kinh tế

Khoa Kinh tế, Trường ĐH Quảng Bình

2013 – đến nay

Giảng dạy, Quyền Trưởng khoa Kinh tế, Trưởng Bộ môn QTKD – Du lịch

Khoa Kinh tế - Du lịch, Trường ĐH Quảng Bình

  Các công trình nghiên cứu
[1] Đánh giá Hiệu quả kinh tế sản xuất kinh doanh cao su tiểu điền ở tỉnh Quảng Bình Chủ nhiệm : 137 Thành viên :Chủ Nhiệm: ThS. Trần Tự Lực Thành viên: ThS. Trần Thị Thu Thủy, Nguyễn Thị Diệu Thanh, Nguyễn Thị Thùy Linh Mã số : 380 Năm : 2015
[3] Xây dựng mô hình du lịch nhằm xóa đói giảm nghèo khu vực MIền núi các tỉnh Miền Trung và Tây Nguyên Chủ nhiệm : 137 Thành viên :Chủ nhiệm: TS. Trần Thị Mai; Thành viên: ThS. Trần Tự Lực, ThS. Vũ Hoài Phướng,.. Mã số : 0 Năm : 2006
[4] Thực trạng và giải pháp phát triển nguồn nhân lực du lịch Miền Trung Tây Nguyên Chủ nhiệm : 137 Thành viên :Chủ nhiệm: TS. Trần Thị Mai; Thành viên: ThS. Trần Tự Lực, ThS. Vũ Hoài Phướng,.. Mã số : 0 Năm : 2004
[5] Phân tích chuỗi giá trị sản phẩm cao su Quảng Bình Chủ nhiệm : 137 Thành viên :Chủ nhiệm; ThS. Trần Tự Lực, Thành Viên: ThS. Trần Thị Thu Thủy, ThS. Hoàng Thị Dụng, ThS. Bùi Khắc Hoài Phương Mã số : 780 Năm : 2013
  Sách và giáo trình
Chủ biên: TS. Trần Tự Lực Đồng tác giả: TS. Trần Tự Lực
Nơi XB: NXB Lao Động - Xã Hội Mã số: 704/QĐ-NXBLĐXH Năm xuất bản: 2016 Số lần tái bản: 1 Lĩnh vực: Kinh tế xã hội
Chủ biên: GS.TS.NGƯT. Đặng Đình Đào - PGS.TS Nguyễn Văn Toàn Đồng tác giả: ThS. Trần Tự Lực
Nơi XB: NXB Lao Động - Xã Hội Mã số: QĐ số: 126/QĐ - NXBLĐXH ngày 20/03/2014 Năm xuất bản: 2014 Số lần tái bản: 1 Lĩnh vực: Kinh tế xã hội
Chủ biên: GS.TS.NGƯT. Đặng Đình Đào - PGS.TS Nguyễn Đình Hiển Đồng tác giả: ThS. Trần Tự Lực
Nơi XB: NXB Lao Động - Xã Hội Mã số: QĐ số: 861/QĐ - NXBLĐXH ngày 28/10/2014 Năm xuất bản: 2014 Số lần tái bản: 1 Lĩnh vực: Kinh tế xã hội
Chủ biên: ThS. Trần Tự Lực Đồng tác giả:
Nơi XB: Trường Đại học Quảng Bình Mã số: Năm xuất bản: 2009 Số lần tái bản: 1 Lĩnh vực: Kinh tế xã hội
Chủ biên: ThS. Trần Tự Lực Đồng tác giả:
Nơi XB: Trường Đại học Quảng Bình Mã số: Năm xuất bản: 2009 Số lần tái bản: 1 Lĩnh vực: Kinh tế xã hội
Chủ biên: ThS. Trần Tự Lực Đồng tác giả:
Nơi XB: Trường Đại học Quảng Bình Mã số: Năm xuất bản: 2009 Số lần tái bản: 1 Lĩnh vực: Kinh tế xã hội
Chủ biên: GS.TS.NGƯT. Đặng Đình Đào - TS. Nguyễn Minh - TS. Trương Tấn Quân Đồng tác giả: ThS. Trần Tự Lực
Nơi XB: NXB Lao Động - Xã Hội Mã số: 59/QĐ - NXBLĐXH Năm xuất bản: 2016 Số lần tái bản: 1 Lĩnh vực: Kinh tế xã hội
Chủ biên: Trưởng nhóm nghiên cứu: GS.TS.NGƯT. Đặng Đình Đào Đồng tác giả: ThS. Trần Tự Lực
Nơi XB: NXB Lao Động - Xã Hội Mã số: 60/QĐ - NXBLĐXH Năm xuất bản: 2016 Số lần tái bản: 1 Lĩnh vực: Giáo dục đào tạo
Chủ biên: Trưởng nhóm nghiên cứu: GS.TS.NGƯT. Đặng Đình Đào Đồng tác giả: ThS. Trần Tự Lực
Nơi XB: NXB Lao Động - Xã Hội Mã số: 61/QĐ - NXBLĐXH Năm xuất bản: 2016 Số lần tái bản: 1 Lĩnh vực: Giáo dục đào tạo
Chủ biên: GS.TS.NGƯT. Đặng Đình Đào - PGS.TS Nguyễn Đình Hiển Đồng tác giả: ThS. Trần Tự Lực
Nơi XB: NXB Lao Động - Xã Hội Mã số: QĐ số: 109/QĐ - NXBLĐXH ngày 17/03/2014 Năm xuất bản: 2014 Số lần tái bản: 1 Lĩnh vực: Kinh tế xã hội
Chủ biên: GS.TS.NGƯT. Đặng Đình Đào - TS. Nguyễn Minh Sơn Đồng tác giả: ThS. Trần Tự Lực
Nơi XB: NXB Đại học Kinh tế quốc dân Mã số: 475-2011/CXB/01-75/ĐHKTQD Năm xuất bản: 2011 Số lần tái bản: 1 Lĩnh vực: Kinh tế xã hội
  Các bài báo
Bài báo quốc tế:
[1] Impact of E -Commerce Website on small tourism enterprises in Quang Binh, Viet Nam Tác giả: TS.Trần Tự Lực, TS. Nguyễn Văn Chung Nơi đăng: Asian Economic an Social Society ISSS(P) 2309-8295, ISSN (E) 2225 - 4226 Số: Volume 6, issue 10, 2016 Trang: pp. 221 - 225 Năm: 2016
[2] A study of Developing Tourist EWEC to Participate in Hunger Elimination and Poverty Alleviation in Vietnamese localities Tác giả: Ths. Trần Tự Lực Nơi đăng: The First International Academic Conference and Research Presentation on "Cooperation for Development on The East - West Economic Corridor Số: 9.2008 Trang: 53 - 55 Năm: 2008
[3] TO ENHANCE AWARENESS OF NATURAL TOURISM ENVIROMENTAL ROTECTION ON THE DEVELOPMENT OF SUSTAINABLE TOURISM OF VIETNAM Tác giả: TS.Trần Tự Lực, ThS. Nguyễn Thị Kim Phụng Nơi đăng: International conference proceedings: Sustainable Tourism Development "Roles Of Goverment Business and educational institutions Số: ISBN: 978 - 604 - 946 - 173 - 6 ; QĐXB: 280/QĐ-NXB Trang: 261 - 270 Năm: 2016
[4] A risk analysis of smallholders rubber households in Quang Binh province Tác giả: Nơi đăng: Hue university Journal of Science (ISSN 1859 - 1388) Số: Vol. 113, No. 14, 2015 Trang: pp.113-125 Năm: 2016
[5] Improve local authorites role in developing sustainable tourism in Quang Binh province Tác giả: TS. Trần Tự Lực, TS. Nguyễn Lê Hiệp, ThS. Lê Khắc Hoài Thanh Nơi đăng: NXB Hà Nội, QĐ số: 166/QĐ - HN ngày 17/04/2017, ISBN: 978-604-55-2338-4 Số: 116/QĐ Trang: pp. 702 - 712 Năm: 2017
Bài báo trong nước:
[1] Giải pháp giảm thiểu rủi ro nhằm phát triển bền vững sản xuất cao su tiểu điền ở tỉnh Quảng Bình Tác giả: TS. Trần Tự Lực Nơi đăng: Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn (ISSN 1859 -4581) Số: 290/GP-BTTT Trang: 11-19 Năm: 2016
[2] Phát triển du lịch văn hóa khu vực Miền Trung Tác giả: Ths.Trần Tự Lực Nơi đăng: Tạp chí Du lịch Viêtj Nam, Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch (ISSN 0866 - 7373) Số: 8.2010 Trang: 15 - 17 Năm: 2010
[3] Phát triển du lịch hành lang Kinh tế Đông - Tây Việt Nam Tác giả: Ths. Trần Tự Lực, Ths.Nguyễn Song Hiển Nơi đăng: Tạp chí Du lịch Viêtj Nam, Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch (ISSN 0866 - 7373) Số: 9.2009 Trang: 26 - 27 Năm: 2009
[4] Phát triển du lịch hành lang Kinh tế Đông - Tây Việt Nam Tác giả: Ths. Trần Tự Lực, Ths.Nguyễn Song Hiển Nơi đăng: Tạp chí Du lịch Viêtj Nam, Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch (ISSN 0866 - 7373) Số: 8.2009 Trang: 14 - 16 Năm: 2009
[5] Thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế trang trại ở tỉnh Quảng Bình Tác giả: Ths. Trần Tự Lực Nơi đăng: Tạp chí KH&CN trường Đại học Quảng Bình (ISSN 0866 - 76833) Số: 2.2012 Trang: 75- 86 Năm: 2012
[6] Thực trạng và giải pháp phát triển nguồn nhân lực du lịch ở Quảng Bình Tác giả: Ths. Trần Tự Lực Nơi đăng: Kỷ yếu khoa học toàn quốc, trường Đại học Sài Gòn Số: 11.2009 Trang: 104 - 110 Năm: 2009
[8] Thực trạng và giải pháp nâng cấp chuỗi giá trị sản phẩm cao su Quảng Bình Tác giả: Ths. Trần Tự Lực Nơi đăng: Tạp chí KH&CN trường Đại học Quảng Bình (ISSN 0866 - 76833) Số: 4.2013 Trang: 107 - 116 Năm: 2013
[9] Đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến năng suất sản xuất cao su tiểu điền ở Quảng Bình Tác giả: Ths. Trần Tự Lực Nơi đăng: Kỷ yếu hội thảo quốc tế, Viện nghiên cứu kinh tế và phát triển, trường ĐH Kinh tế Quốc dân, NXB Lao động - XH Số: 19 -112 Trang: 244 - 248 Năm: 2013
[10] Phân tích chuỗi giá trị sản phẩm cao su Quảng Bình Tác giả: Ths.Trần Tự Lực Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Kinh tế, trường ĐHKT Đà Nẵng (ISSN 0866 - 7969) Số: 04(4)2013 Trang: 93 - 99 Năm: 2013
[11] Đánh giá hiệu quả kinh tế sản xuất cao su tiểu điền ở tỉnh Quảng Bình Tác giả: Ths.Trần Tự Lực Nơi đăng: Tạp chí KHCN Đại học Đà Nẵng ISSN 18591531 Số: 11(72).2013 Trang: 51-57 Năm: 2013
[12] Nâng cấp chuỗi giá trị sản phẩm cao su Quảng Bình Tác giả: Ths.Trần Tự Lực Nơi đăng: Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn (ISSN 1859 -4581) Số: 7.2014 Trang: 3 -11 Năm: 2014
[13] Phát triển mô hình Cao su Tiểu điền ở Tỉnh Quảng Bình Tác giả: ThS.Trần Tự Lực, PGS.TS Bùi Dũng Thể Nơi đăng: Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn (ISSN 1859 -4581) Số: 23.2014 Trang: 3 -11 Năm: 2014
[14] A RISK ANALYSIS OF SMALLHOLDER RUBBER PRODUCTION IN QUANG BINH PROVINCE Tác giả: Nơi đăng: Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Huế (ISSN 2354 - 0842) Số: T. 113, S. 14 (2015) Trang: 15-25 Năm: 2015
[15] Chiến lược nâng cấp chuỗi giá trị sản phẩm cao su Quảng Bình Tác giả: Ths.Trần Tự Lực Nơi đăng: Tạp chí khoa học &giáo dục trường ĐH Sư phạm Đà Nẵng (ISSN 1859 – 4603) Số: 8(03).2013 Trang: 15 - 20 Năm: 2013
[19] Thực trạng và giải pháp phát triển ngành du lịch Hà Tĩnh Tác giả: Ths.Trần Tự Lực Nơi đăng: Tạp chí hoạt động khoa khọc, Bộ khoa học và Công nghệ (ISSN 0866 - 7152) Số: 3(598).2009 Trang: 63 - 66 Năm: 2009
[20] Quản lý an toàn, vệ sinh lao động ở Doanh nghiệp Tác giả: Ths.Trần Tự Lực Nơi đăng: Kỷ yếu hội thảo quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động năm 2015; QĐXB số 220/QĐ-NXBLĐ ngày 14/08/2015 Số: 220/QÐ-NXBLÐ Trang: 78 - 84 Năm: 2015
  Học phần, các môn giảng dạy
 Môn dạyNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
1 Quản trị nhân lực2008Đại học QTKDTrường Đại học Quảng Bình
2 Marketing căn bản, quản trị marketing2007Cao đẳng, Đại học chuyên ngành kế toán, QTKDTrường Đại học Quảng Bình
3 Phân tích hoạt động kinh doanh2006Đại học, cao đẳng ngành kế toánTrường Đại học Kinh tế Huế, trường Đại học Quảng Bình, Đại học mở
4 Kinh tế du lịch, quản trị kinh doanh du lịch2007Cao đẳng VNH chuyên ngành du lịchTrường Đại học Quảng Bình
5 Quản trị rủi ro2010Đại học chuyên ngành kế toán, QTKDTrường Đại học Quảng Bình
6 Các chuyên đề về marketing, chuyên đề kế toán, chuyên đề quản trị2010Các lớp ngắn hạn, lớp đại học, lớp bồi dưỡng kế toán trưởngTại trường Đại học Quảng Bình và các doanh nghiệp, tổ chức có nhu cầu
7 Kế toán khách sạn nhà hàng2002Cao đẳng du lịchTrường Cao đẳng nghề Du lịch Huế
8 Tổng quan du lịch2003Các khóa ngắn hạn về du lịchTrường Cao đẳng nghề du lịch Huế
  Khen thưởng
 Nội dung khen thưởngNăm
1 Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở2009 - 2010, 2011 - 2012, 2012 - 2013, 2013 - 2014, 2014 - 2015
2 Giấy khen của hiệu trưởng trường ĐHQB về đạt thành tích xuất sắc trong NCKH2008, 2009
3 Giấy khen của Công đoàn trường ĐHQB về việc đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào VN - TDTT2013, 2014, 2015
4 Giấy khen của Bí thư Đảng ủy trường Đại học Quảng Bình về việc Đảng viên đạt tiêu chuẩn "Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác Đảng"2013, 2014,
5 Giấy khen của Hiệu trưởng trường ĐHQB về đạt thành tích xuất sắc trong công tác năm học 2007 - 2008 và 2008 - 20092008, 2009
6 Giấy khen đã có nhiều thành tích trong công tác và hoạt động công đoàn2010, 2011, 2012
7 Bằng khen của chủ tịch tỉnh Quảng Bình về việc đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm học 2012-20132013
8 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục&Đào tạo về việc đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2013 - 20142014
9 Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh2015


©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH
Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình  
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.052.3822010 - Fax: 0084.052.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình