LÝ LỊCH KHOA HỌC

  Thông tin chung
Họ và tên Trần Tự Lực
Giới tính Nam
Năm sinh 1977
Chổ ở hiện tại Đồng Hới - Quảng Bình
Quê quán Kim Lộc - Can Lộc - Hà Tĩnh
Tốt nghiệp đại học ngành Kinh tế kỹ thuật, Quản trị kinh doanh
Đơn vị công tác Khoa Kinh tế - Du lịch
Học vị Tiến Sĩ
Lĩnh vực nghiên cứu Kinh tế nông nghiệp, QTKD Du lịch, Kinh tế môi trường, quản lý nhân lực, marketing
Ngoại ngữ C1
Địa chỉ liên hệ 312.Lý Thường Kiệt - TP. Đồng Hới - Quảng Bình
Điện thoại 0916.47 79 79
Email tranlucqbu@gmail.com
  Quá trình đào tạo

1.    Đại học: Kỹ sư kinh tế           Hệ đào tạo: Chính quy      Năm tốt nghiệp: 1999

Chuyên ngành: Kinhtế kỹ thuật  Nơi đào tạo: Trường Đại học Nha Trang

2.    Sau đại học                             Nơi đào tạo: Trường Đại học Kinh tế Huế

- Thạc sĩ chuyên ngành: Quản trị kinh doanh             Năm tốt nghiệp: 2005

- Tiến sĩ chuyên ngành: Kinh tế nông nghiệp              Năm tốt nghiệp: 2016


  Quá trình giảng dạy và công tác:

- Từ năm2000 đến 2007: Công tác tại Trường Cao đẳng Du lịch Huế, Thành phố Huế, tỉnh Thừa ThiênHuế.

Vị trí và công việc đảm nhiệm: Viênchức tham gia giảng dạy và kiêm nhiệm qua các vị trí công tác như: Cán bộ phòngđào tạo, phòng Tổ chức – Hành chính và phòng Kế toán; giám  đốc tài chính DA khách sạn thực hành VillaHuế; giám đốc điều hành KS Ngân Hà Hà Tĩnh.

-Từ năm 2017 – đến nay: Công tác tại trường Đại học Quảng Bình

Vị trí công việc: Giảng viên và kiêm nhiệmcác chức danh quản lý

+ 2007 – 2011: Trưởng bộmôn Kinh tế, kiêm kế toán trưởng  (từ tháng 10/2010 – tháng 2/2011).

+ 2011 – 2013: Q. TrưởngKhoa Kinh tế, kiểm trưởng Bộ môn Kế toán.

+ 2013 – 2017: Bí thư Chi bộ, Q. Trưởng khoa Kinhtế - Du lịch.

+ 2017 – 2020: UVBCH Đảng Bộ, BÍ thư Chi bộ, Trưởngkhoa Kinh tế - Du lịch.

+ 2020 – Nay: Trưởng Ban Chiến LượcHội đồng trường, UV Hội đồng trường, Bí thư Chi bộ, Trưởng khoa Kinh tế - Dulịch.

Quá trìnhgiảng dạy:

+ Tại trường Cao đẳng Du lịch Huế: Giảng dạy cáchọc phần: Tổng quan du lịch, kế toán khách sạn nhà hàng.  

+ Tại trường Đại học Quảng Bình: Giảng dạy cáchọc phần: Quản trị học, Quản trị nhân lực, Quản trị Marketing, Phân tích hoạtđộng kinh doanh. Ngoài ra còn tham gia giảng dạy các khóa đào tạo nghiệp vụhướng dẫn viên du lịch, kế toán trưởng.

+ Các khóa đào tạo tập huấn ngắn hạn: Đã thamgia đào tạo trên 60 khóa đào tạo khởi nghiệp, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo;trên 140 khóa đào tạo bồi dưỡng kiến thức quản lý, quản trị kinh doanh; kỹ năngbán hàng, dịch vụ chăm sóc khách hàng,… cho cán bộ, nhân viên các tổ chức,doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác; các tổ chức Đoàn thanh niên và Hội Liênhiệp Phụ nữ các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

  Các công trình nghiên cứu
[1] Đánh giá Hiệu quả kinh tế sản xuất kinh doanh cao su tiểu điền ở tỉnh Quảng Bình Chủ nhiệm : 137 Thành viên :Chủ Nhiệm: ThS. Trần Tự Lực Thành viên: ThS. Trần Thị Thu Thủy, Nguyễn Thị Diệu Thanh, Nguyễn Thị Thùy Linh Mã số : 380 Năm : 2015
[3] Xây dựng mô hình du lịch nhằm xóa đói giảm nghèo khu vực MIền núi các tỉnh Miền Trung và Tây Nguyên Chủ nhiệm : 137 Thành viên :Chủ nhiệm: TS. Trần Thị Mai; Thành viên: ThS. Trần Tự Lực, ThS. Vũ Hoài Phướng,.. Mã số : 0 Năm : 2006
[4] Thực trạng và giải pháp phát triển nguồn nhân lực du lịch Miền Trung Tây Nguyên Chủ nhiệm : 137 Thành viên :Chủ nhiệm: TS. Trần Thị Mai; Thành viên: ThS. Trần Tự Lực, ThS. Vũ Hoài Phướng,.. Mã số : 0 Năm : 2004
[5] Phân tích chuỗi giá trị sản phẩm cao su Quảng Bình Chủ nhiệm : 137 Thành viên :Chủ nhiệm; ThS. Trần Tự Lực, Thành Viên: ThS. Trần Thị Thu Thủy, ThS. Hoàng Thị Dụng, ThS. Bùi Khắc Hoài Phương Mã số : 780 Năm : 2013
  Sách và giáo trình
Chủ biên: TS. Trần Tự Lực Đồng tác giả: TS. Trần Tự Lực
Nơi XB: NXB Lao Động - Xã Hội Mã số: 704/QĐ-NXBLĐXH Năm xuất bản: 2016 Số lần tái bản: 1 Lĩnh vực: Kinh tế xã hội
Chủ biên: GS.TS.NGƯT. Đặng Đình Đào - PGS.TS Nguyễn Văn Toàn Đồng tác giả: ThS. Trần Tự Lực
Nơi XB: NXB Lao Động - Xã Hội Mã số: QĐ số: 126/QĐ - NXBLĐXH ngày 20/03/2014 Năm xuất bản: 2014 Số lần tái bản: 1 Lĩnh vực: Kinh tế xã hội
Chủ biên: GS.TS.NGƯT. Đặng Đình Đào - PGS.TS Nguyễn Đình Hiển Đồng tác giả: ThS. Trần Tự Lực
Nơi XB: NXB Lao Động - Xã Hội Mã số: QĐ số: 861/QĐ - NXBLĐXH ngày 28/10/2014 Năm xuất bản: 2014 Số lần tái bản: 1 Lĩnh vực: Kinh tế xã hội
Chủ biên: ThS. Trần Tự Lực Đồng tác giả:
Nơi XB: Trường Đại học Quảng Bình Mã số: Năm xuất bản: 2009 Số lần tái bản: 1 Lĩnh vực: Kinh tế xã hội
Chủ biên: ThS. Trần Tự Lực Đồng tác giả:
Nơi XB: Trường Đại học Quảng Bình Mã số: Năm xuất bản: 2009 Số lần tái bản: 1 Lĩnh vực: Kinh tế xã hội
Chủ biên: ThS. Trần Tự Lực Đồng tác giả:
Nơi XB: Trường Đại học Quảng Bình Mã số: Năm xuất bản: 2009 Số lần tái bản: 1 Lĩnh vực: Kinh tế xã hội
Chủ biên: GS.TS.NGƯT. Đặng Đình Đào - TS. Nguyễn Minh - TS. Trương Tấn Quân Đồng tác giả: ThS. Trần Tự Lực
Nơi XB: NXB Lao Động - Xã Hội Mã số: 59/QĐ - NXBLĐXH Năm xuất bản: 2016 Số lần tái bản: 1 Lĩnh vực: Kinh tế xã hội
Chủ biên: Trưởng nhóm nghiên cứu: GS.TS.NGƯT. Đặng Đình Đào Đồng tác giả: ThS. Trần Tự Lực
Nơi XB: NXB Lao Động - Xã Hội Mã số: 60/QĐ - NXBLĐXH Năm xuất bản: 2016 Số lần tái bản: 1 Lĩnh vực: Giáo dục đào tạo
Chủ biên: Trưởng nhóm nghiên cứu: GS.TS.NGƯT. Đặng Đình Đào Đồng tác giả: ThS. Trần Tự Lực
Nơi XB: NXB Lao Động - Xã Hội Mã số: 61/QĐ - NXBLĐXH Năm xuất bản: 2016 Số lần tái bản: 1 Lĩnh vực: Giáo dục đào tạo
Chủ biên: GS.TS.NGƯT. Đặng Đình Đào - PGS.TS Nguyễn Đình Hiển Đồng tác giả: ThS. Trần Tự Lực
Nơi XB: NXB Lao Động - Xã Hội Mã số: QĐ số: 109/QĐ - NXBLĐXH ngày 17/03/2014 Năm xuất bản: 2014 Số lần tái bản: 1 Lĩnh vực: Kinh tế xã hội
Chủ biên: GS.TS.NGƯT. Đặng Đình Đào - TS. Nguyễn Minh Sơn Đồng tác giả: ThS. Trần Tự Lực
Nơi XB: NXB Đại học Kinh tế quốc dân Mã số: 475-2011/CXB/01-75/ĐHKTQD Năm xuất bản: 2011 Số lần tái bản: 1 Lĩnh vực: Kinh tế xã hội
Chủ biên: TS. Trần Tự Lực Đồng tác giả:
Nơi XB: NXB Đại học Huế Mã số: 978-604-974-407-5 Năm xuất bản: 2020 Số lần tái bản: 1 Lĩnh vực: Kinh tế xã hội
  Các bài báo
Bài báo quốc tế:
[2] Customer satisfaction using Mobile Telecommunication Services: An Empirical Research at Mobifone Quang Binh Branch, Viet Nam Tác giả: Nơi đăng: International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE) Số: Volume 8, issue 6, 2020 Trang: pp. 2825 -2831 Năm: 2020
[5] Developing Agricultural product Distribution System in Quang Binh Province Tác giả: Nơi đăng: CODI 2020, The 2nd International Conference on Commerce and Distribution. Số: Trang: (573-584) Năm: 2020
[6] A success prediction model for startups Tác giả: Nơi đăng: The International Conference on Management and Business Comb 2019. Số: Trang: (573-584) Năm: 2019
[7] Improve local Authorities role in developing sustainable tourism in Quang Binh Province Tác giả: Nơi đăng: International Conference: VietNam’s Economic Development in the process of international intergration. Số: T?p 2, Trang: (702-712) Năm: 2017
[8] To enhance awareness of natural tourism enviromental rotection on the development of sustainable tourism of Vietnam Tác giả: Nơi đăng: International conference proceedings: Sustainable Tourism Development "Roles Of Goverment Business and educational institutions. Số: 2 Trang: (261-270) Năm: 2016
[10] A study of Developing Tourist EWEC to Participate in Hunger Elimination and Poverty Alleviation in Vietnamese localities Tác giả: Ths. Trần Tự Lực Nơi đăng: The First International Academic Conference and Research Presentation on "Cooperation for Development on The East - West Economic Corridor Số: 9.2008 Trang: 53 - 55 Năm: 2008
Bài báo trong nước:
[4] Xây dựng và vận hành các trung tâm Logistics trên các Hành lang kinh tế - Mô hình kinh doanh mới để biến tiềm năng thành lợi thế phát triển của vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Miền Trung Tác giả: Nơi đăng: International Conference: Current situation and solutions to the development of the Logistics system for country and the key economic region of Central Vietnam. Số: T4, 2019, Trang: (510-518) Năm: 2019
[7] Quản lý an toàn, vệ sinh lao động ở Doanh nghiệp - Nội dung quan trọng trong giáo trình An toàn - Vệ sinh lao động Tác giả: Nơi đăng: Kỷ yếu hội thảo quốc gia: Hoàn thiện, phát hành giáo trình môn học An toàn, Vệ sinh Lao động và các tài liệu kèm theo cho các trường Đại học, Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp khối Kinh tế. Số: Trang: (78-84) Năm: 2015
[9] Phát triển mô hình Cao su Tiểu điền ở Tỉnh Quảng Bình Tác giả: ThS.Trần Tự Lực, PGS.TS Bùi Dũng Thể Nơi đăng: Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Số: 23.2014 Trang: 3 -11 Năm: 2014
[10] Đánh giá hiệu quả kinh tế sản xuất cao su tiểu điền ở tỉnh Quảng Bình Tác giả: Ths.Trần Tự Lực Nơi đăng: Tạp chí KHCN Đại học Đà Nẵng ISSN 18591531 Số: 11(72).2013 Trang: 51-57 Năm: 2013
[11] Đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến năng suất sản xuất cao su tiểu điền ở Quảng Bình Tác giả: Ths. Trần Tự Lực Nơi đăng: Kỷ yếu hội thảo quốc tế, Viện nghiên cứu kinh tế và phát triển, trường ĐH Kinh tế Quốc dân, NXB Lao động - XH Số: 19 -112 Trang: 244 - 248 Năm: 2013
[12] Phân tích chuỗi giá trị sản phẩm cao su Quảng Bình Tác giả: Ths.Trần Tự Lực Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Kinh tế, trường ĐHKT Đà Nẵng (ISSN 0866 - 7969) Số: 04(4)2013 Trang: 93 - 99 Năm: 2013
[13] Chiến lược nâng cấp chuỗi giá trị sản phẩm cao su Quảng Bình Tác giả: Ths.Trần Tự Lực Nơi đăng: Tạp chí khoa học &giáo dục trường ĐH Sư phạm Đà Nẵng (ISSN 1859 – 4603) Số: 8(03).2013 Trang: 15 - 20 Năm: 2013
[14] Thực trạng và giải pháp nâng cấp chuỗi giá trị sản phẩm cao su Quảng Bình Tác giả: Ths. Trần Tự Lực Nơi đăng: Tạp chí KH&CN trường Đại học Quảng Bình (ISSN 0866 - 76833) Số: 4.2013 Trang: 107 - 116 Năm: 2013
[16] Phát triển du lịch văn hóa khu vực Miền Trung Tác giả: Nơi đăng: Tạp chí Văn Hóa - Thể thao và Du lịch Việt Nam. Số: 8 Trang: (15-18) Năm: 2010
[17] Phát triển du lịch hành lang Kinh tế Đông - Tây Việt Nam Tác giả: Ths. Trần Tự Lực, Ths.Nguyễn Song Hiển Nơi đăng: Tạp chí Du lịch Viêtj Nam, Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch (ISSN 0866 - 7373) Số: 9.2009 Trang: 26 - 27 Năm: 2009
[18] Phát triển du lịch hành lang Kinh tế Đông - Tây Việt Nam Tác giả: Ths. Trần Tự Lực, Ths.Nguyễn Song Hiển Nơi đăng: Tạp chí Du lịch Viêtj Nam, Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch (ISSN 0866 - 7373) Số: 8.2009 Trang: 14 - 16 Năm: 2009
[19] Thực trạng và giải pháp phát triển nguồn nhân lực du lịch ở Quảng Bình Tác giả: Ths. Trần Tự Lực Nơi đăng: Kỷ yếu khoa học toàn quốc, trường Đại học Sài Gòn Số: 11.2009 Trang: 104 - 110 Năm: 2009
[20] Thực trạng và giải pháp phát triển ngành du lịch Hà Tĩnh Tác giả: Ths.Trần Tự Lực Nơi đăng: Tạp chí hoạt động khoa khọc, Bộ khoa học và Công nghệ (ISSN 0866 - 7152) Số: 3(598).2009 Trang: 63 - 66 Năm: 2009
[27] Nghiên cứu giải pháp phát triển du lịch cộng đồng ở tỉnh Hà Tĩnh Tác giả: Nơi đăng: Kỷ yếu hội thảo khoa học phát triển du lịch cộng đồng tại Hà Tĩnh Số: T.8, 2019 Trang: (52-73) Năm: 2019
[28] Một số nhận thức chung về nợ thuế và cưỡng chế nợ thuế Tác giả: Nơi đăng: Kỷ yếu Hội thảo khoa học: Tăng cường quản lý nợ đọng thuế tại Cục thuế Tỉnh Quảng Bình Số: T.12, 2018 Trang: (5-13) Năm: 2018
[30] Phát triển nguồn nhân lực kinh tế - du lịch tỉnh Quảng Bình trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế Tác giả: Nơi đăng: Hội thảo khoa học: Phát triển nguồn nhân lực kinh tế - du lịch tỉnh Quảng Bình trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế Số: Trang: 2016, (1-3) Năm: 2016
[31] Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch nhằm phát triển bền vững du lịch tỉnh Quảng Bình Tác giả: Nơi đăng: Hội thảo khoa học: Phát triển nguồn nhân lực kinh tế - du lịch tỉnh Quảng Bình trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế Số: Trang: (12-23) Năm: 2016
  Học phần, các môn giảng dạy
 Môn dạyNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
1 Quản trị nhân lực2008Đại học QTKDTrường Đại học Quảng Bình
2 Marketing căn bản, quản trị marketing2007Cao đẳng, Đại học chuyên ngành kế toán, QTKDTrường Đại học Quảng Bình
3 Phân tích hoạt động kinh doanh2006Đại học, cao đẳng ngành kế toánTrường Đại học Kinh tế Huế, trường Đại học Quảng Bình, Đại học mở
4 Kinh tế du lịch, quản trị kinh doanh du lịch2007Cao đẳng VNH chuyên ngành du lịchTrường Đại học Quảng Bình
5 Quản trị rủi ro2010Đại học chuyên ngành kế toán, QTKDTrường Đại học Quảng Bình
6 Các chuyên đề về marketing, chuyên đề kế toán, chuyên đề quản trị2010Các lớp ngắn hạn, lớp đại học, lớp bồi dưỡng kế toán trưởngTại trường Đại học Quảng Bình và các doanh nghiệp, tổ chức có nhu cầu
7 Kế toán khách sạn nhà hàng2002Cao đẳng du lịchTrường Cao đẳng nghề Du lịch Huế
8 Tổng quan du lịch2003Các khóa ngắn hạn về du lịchTrường Cao đẳng nghề du lịch Huế
  Khen thưởng
 Nội dung khen thưởngNăm
1 Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở2009 - 2010, 2011 - 2012, 2012 - 2013, 2013 - 2014, 2014 - 2015
2 Giấy khen của hiệu trưởng trường ĐHQB về đạt thành tích xuất sắc trong NCKH2008, 2009
3 Giấy khen của Công đoàn trường ĐHQB về việc đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào VN - TDTT2013, 2014, 2015
4 Giấy khen của Bí thư Đảng ủy trường Đại học Quảng Bình về việc Đảng viên đạt tiêu chuẩn "Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác Đảng"2013, 2014,
5 Giấy khen của Hiệu trưởng trường ĐHQB về đạt thành tích xuất sắc trong công tác năm học 2007 - 2008 và 2008 - 20092008, 2009
6 Giấy khen đã có nhiều thành tích trong công tác và hoạt động công đoàn2010, 2011, 2012
7 Bằng khen của chủ tịch tỉnh Quảng Bình về việc đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm học 2012-20132013
8 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục&Đào tạo về việc đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2013 - 20142014
9 Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh2015


©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH
Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình  
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.052.3822010 - Fax: 0084.052.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình