LÝ LỊCH KHOA HỌC

  Thông tin chung
Họ và tên Bùi Khắc Hoài Phương
Giới tính Nữ
Năm sinh 1984
Chổ ở hiện tại Đồng Hới, Quảng Bình
Quê quán Quảng Bình
Tốt nghiệp đại học ngành Tài chính- Ngân hàng
Đơn vị công tác Khoa Kinh tế - Du lịch
Học vị Tiến Sĩ
Lĩnh vực nghiên cứu Tài chính- Ngân hàng
Ngoại ngữ Anh văn
Địa chỉ liên hệ Khoa Kinh tế- Du lịch, Trường Đại học Quảng Bình
Điện thoại 0935885097
Email hoaiphuongbk@gmail.com và phuongbkh@quangbinhuni.edu.vn
  Quá trình đào tạo

1.Đại học:

Hệ đào tạo: Đại học chính quy     

Nơi đào tạo: Đại học kinh tế - Đại học Đà Nẵng

Ngành học:    Kinhtế Phát triển    

Nước đào tạo: Việt Nam                                          Nămtốt nghiệp: 2007

Bằngđại học 2: Đại học Ngôn ngữ Anh                      Nămtốt nghiệp: 2018

2.      Thạc sĩ

-Thạc sĩ chuyênngành: Tài chính – Ngân hàng          Năm cấp bằng: 2011

Nơiđào tạo: Đại học kinh tế - Đại học Đà Nẵng

3. Tiến sĩ

Chuyên ngành: Tài chính - ngân hàng, học viện ngân hàng

Năm 2019

  Quá trình giảng dạy và công tác:

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

Từ 2008 đến nay

Khoa kinh tế - Du lịch, Trường Đại học Quảng Bình

Giảng viên

  Các bài báo
Bài báo quốc tế:
[1] CHALLENGES FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF VIETNAMESE COMMERCIAL BANKS Tác giả: Bùi Khắc Hoài Phương và Lê Khắc Hoài Thanh Nơi đăng: International Conference For Young Researchers In Economics And Business Số: ISBN: 978-604-79-1930-7 Trang: 276-282 Năm: 2018
[2] Solutions to promote sustainable development of vietnamese commercial banks. SOCIO-ECONOMIC AND ENVIRONMENTAL ISSUES IN DEVELOPMENT ISBN: 978-604-65-4174-5, Pp.135-146. Tác giả: Bui Khac Hoai Phuong and Le Khac Hoai Thanh Nơi đăng: SOCIO-ECONOMIC AND ENVIRONMENTAL ISSUES IN DEVELOPMENT Số: ISBN: 978-604-65-4174-5, Trang: Pp.135-146. Năm: 2019
Bài báo trong nước:
[3] Xử lý nợ xấu của các Ngân hàng Thương mại Việt Nam qua công ty Quản lý Tài sản Tác giả: Bùi Khắc Hoài Phương và Dương Thị Ngọc Sáu Nơi đăng: Tạp chí Công Nghệ Ngân hàng Số: 96 Trang: 12-16 Năm: 2014
[5] Kinh nghiệm cho Việt Nam từ phát triển ngân hàng xanh của một số nước trên thế giới Tác giả: Nơi đăng: Hội thảo khoa học Quốc gia, Đại học kinh tế quốc dân Số: ISBN78604946159 Trang: 101-109 Năm: 2016
[12] NHỮNG CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN NGÂN HÀNG BỀN VỮNG TẠI VIỆT NAM Tác giả: Tô Kim ngọc và Bùi Khắc Hoài Phương Nơi đăng: Hội thảo khoa học cấp ngành Ngân hàng Số: Trang: 111-120 Năm: 2019
  Học phần, các môn giảng dạy
 Môn dạyNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
1 Tài chính- tiền tệ2008ĐH, CĐ 
2 Thẩm định dự án2011Đại học 
3 Thống kê Doanh nghiệp2009ĐH, CĐ 
  Khen thưởng
 Nội dung khen thưởngNăm
1 Chiến sỹ thi đua cấp Cơ sở2013
2 Giấy khen của Hiệu Trưởng2019


©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH
Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình  
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.052.3822010 - Fax: 0084.052.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình