LÝ LỊCH KHOA HỌC

  Thông tin chung
Họ và tên Trần Thị Thu Thuỷ
Giới tính Nữ
Năm sinh
Chổ ở hiện tại ngõ 145 Nguyễn Văn Cừ, ĐH, Quảng Bình
Quê quán Quảng Trạch - Quảng Bình
Tốt nghiệp đại học ngành Kinh tế NN
Đơn vị công tác Khoa Kinh tế - Du lịch
Học vị Tiến Sĩ
Lĩnh vực nghiên cứu Kinh tế
Ngoại ngữ Đại học NN Anh
Địa chỉ liên hệ Khoa Kinh tế - Du lịch
Điện thoại 0982314678
Email thuy.water.qbuni@gmail.com
  Quá trình đào tạo

1. Đại học

Nơi đào tạo:  Đại học Huế 

Loại hình đào tạo: Chính quy

Năm tốt nghiệp: 2005

Tên khóa luận: Thực trạng cho  vay và sử dụng vốn vay ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn của các hộ sản xuất trên địa bàn huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.

2. Sau đại học

* Thạc sĩ

Nơi đào tạo:  Đại học Huế

Năm tốt nghiệp: 2010

Tên luận văn: Hiệu quả sử dụng vốn vay của các hộ nông dân trên địa bàn huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.

* Tiến sĩ

Tên luận án: Sinh kế bền vững của cư dân vùng đệm Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, Quảng Bình

Nơi đào tạo: Đại học Huế

Năm tốt nghiệp: 2021

  Quá trình giảng dạy và công tác:

1. Giảng dạy:

- Kinh tế vĩ mô

- Kinh tế lượng
- Phân tích báo cáo tài chính

- Quản trị văn phòng

2. Quá trình công tác

Từ tháng 6 năm 2006 đến nay: Giảng viên trường Đại học Quảng Bình.

  Các bài báo
Bài báo trong nước:
[5] NGHIÊN CỨU SỰ HÀI LÒNG VỀ MÔI TRƯỜNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP NGÀNH THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ TẠI THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI, QUẢNG BÌNH Tác giả: Ngô Văn Sơn, Cục thống kê Quảng Bình Nơi đăng: Hội thảo quốc gia về thống kê và tin học ứng dụng, tập 1. Số: 978-604-84, 1862-5 Trang: 641-674 Năm: 2016
[7] Phát triển bền vững vùng đệm Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, Quảng Bình Tác giả: Tác giả Nơi đăng: Tạp chí khoa học Đại học Huế: kinh tế và phát triển Số: ISSN: 2588 – 1205, T?p 28, S? 5D (2020), DOI:10.26 Trang: Năm: 2020
[11] Nhu cầu nguồn nhân lực Logistics Việt Nam đến năm 2045 Tác giả: Tác giả Nơi đăng: Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế Số: ISBN 978 – 604 - 343-330-2, 2021 Trang: Năm: 2021
[13] Dự báo nhu cầu nguồn nhân lực Logistics các vùng kinh tế trọng điểm miền trung đến năm 2030: Tác giả: Tác giả Nơi đăng: Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế Số: ISBN 978 604 653 6932, Nxb: Lao d?ng – Xã h?i, 201 Trang: Năm: 2018
[14] The current situation and solutions to the unemployment problem in Quang Binh province Tác giả: author Nơi đăng: Proceeding of international Conference: VietNam’s economics recovery and development in the content of covid – 19 pendamic Số: Trang: Năm: 2022
  Học phần, các môn giảng dạy
 Môn dạyNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
1 Kinh tế nông nghiệp2007Cao đẳng Trồng trọt, CĐ chăn nuôiTrường ĐH QUẢNG bÌNH
2 kinh tê thủy sản2008CĐ thủy sảnTrường ĐH QUẢNG bÌNH
3 Kinh tế phát triển2008CĐ Quản trị kinh doanh, ĐH quản trị kinh doanhTrường ĐH QUẢNG bÌNH
4 Kinh tế vĩ mô2009CĐ kế toán, CĐ quản trị kinh doanh, ĐH Kế toán, ĐH Quản trị kinh doanhTrường ĐH QUẢNG bÌNH
5 Kinh tế lượng2009ĐH kế toán, ĐH Quản trị kinh doanhTrường ĐH QUẢNG bÌNH
6 Quản trị văn phòng2011ĐH Quản trị kinh doanhTrường ĐH QUẢNG bÌNH
  Khen thưởng
 Nội dung khen thưởngNăm
1 Giấy khen của Hiệu trưởng trường ĐHKT Huế "Có thành tích cao trong học tập và hoạt động phong trào", Quyết định số 23-QĐ/KT ngày 25 tháng 3 năm 2011 của trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế.2011
2 Giấy khen Hiệu trưởng trường Đại học Quảng Bình, Quyết định số 1361/QĐ-ĐHQB ngày 22 tháng 8 năm 2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình2011-2012
3 Giấy khen "giỏi việc nước đảm việc nhà" Chủ tịch Công đoàn trường Đại học Quảng Bình, Quyết định số 89/QĐ-BCH, ngày 10/12/2013 của Chủ tịch công đoàn Trường ĐHQB 2012 - 2013
4 Chiến sĩ thi đua cơ sở, Quyết định số 1581/QĐ-ĐHQB ngày 19/8/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình2012-2013
5 Giấy khen của Đảng ủy trường Đại học Quảng Bình về "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", Quyết định số 673-QĐ/ĐU ngày 14 tháng 12 năm 2014 của Đảng ủy Trường ĐHQB2013 - 2014
6 Chiến sĩ thi đua cơ sở, Quyết định số 1447/QĐ-ĐHQB ngày 29/8/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình 2013-2014
7 Giấy khen Đảng viên đạt tiêu chuẩn "Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ", Quyết định số 38-QĐ/ĐU ngày 7 tháng 2 năm 20172016 - 2017
8 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo "Đã có thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng và phát triển của Nhà trường giai đoạn 2006 - 2016", Quyết đinh số 3305-BGDĐT.2016


©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH
Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình  
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.052.3822010 - Fax: 0084.052.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình