LÝ LỊCH KHOA HỌC

  Thông tin chung
Họ và tên Trương Thùy Vân
Giới tính Nữ
Năm sinh 1985
Chổ ở hiện tại TK 1 Nam Lý - ĐH - QB
Quê quán Đồng Hới - Quảng Bình
Tốt nghiệp đại học ngành Kế toán - Kiểm toán
Đơn vị công tác Khoa Kinh tế - Du lịch
Học vị Tiến Sĩ
Lĩnh vực nghiên cứu Kế toán
Ngoại ngữ Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ
Điện thoại 0918892693
Email ttvan@qbu.edu.vn; thuyvan4685@gmail.com
  Quá trình đào tạo
2003 - 2007, Đào tạo cử nhân Kế toán kiểm toán tại trường Đại học Duy Tân Đà Nẵng
2009 - 2011, Đào tạo thạc sỹ Quản trị kinh doanh, chuyên ngành Kế toán tại Đại học Đà Nẵng.
2014-2021, nghiên cứu sinh ngành Kế toán tại đại học Đà Nẵng
2021 - nay, Tiến sĩ, Giảng viên chính, Trưởng Bộ môn Kế toán, Khoa Kinh tế - Du lịch, Trường Đại học Quảng Bình
  Quá trình giảng dạy và công tác:
10/2007 đến 2008, Giảng viên chuyên ngành Kế toán, Khoa Xã hội, Trường đại học Quảng Bình.
2008-2011, Giảng viên chuyên ngành Kế toán Khoa Xã hội – Du lịch – Kinh tế, Trường Đại họcQuảng BìnhHọc viên cao học chuyên ngành Kế toán Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng.
2011-2015, Giảng viên chuyên ngành Kế toán, Khoa Kinh tế, Trường Đại học Quảng Bình.
2015 đến 2020, Giảng viên chuyên ngành Kế toán Khoa Kinh tế - Du lịch, Trường Đại học QuảngBình; Nghiên cứu sinh chuyên ngành Kế toán Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng.
11/2020 đến 1/2022, Giảng viên chính -Phó trưởng Bộ môn Kế toán Khoa Kinh tế - Du lịch, Trường Đại học QuảngBình.
01/2022 đến nay, Giảng viên chính, Trưởng Bộ môn Kế toán Khoa Kinh tế - Du lịch, Trường Đại học QuảngBình.
  Sách và giáo trình
Chủ biên: Trương Thùy Vân - Trần Thị Thu Thủy - Bùi Khắc Hoài Phương Đồng tác giả: Trương Thùy Vân - Trần Thị Thu Thủy - Bùi Khắc Hoài Phương
Nơi XB: NXB Đại học Huế Mã số: ISBN: 978-604-974-189-0 Năm xuất bản: 2019 Số lần tái bản: 1 Lĩnh vực: Kinh tế
Chủ biên: Trương Thùy Vân Đồng tác giả: Trương Thùy Vân
Nơi XB: NXB Đại học Huế Mã số: ISBN: 978-604-974-971-1 Năm xuất bản: 2021 Số lần tái bản: 1 Lĩnh vực: Kinh tế
  Các bài báo
Bài báo trong nước:
[6] ĐMối liên hệ giữa Kế toán – Thuế và một số bàn luận Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Công Phương; PGS. TS. Ngô Hà Tấn; NCS Trương Thùy Vân Nơi đăng: Tạp chí Kế toán & Kiểm toán, Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam Số: 5/2018 (176) Trang: Năm: 2018


©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH
Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình  
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.052.3822010 - Fax: 0084.052.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình