LÝ LỊCH KHOA HỌC

  Thông tin chung
Họ và tên Đậu Mạnh Hoàn
Giới tính Nam
Năm sinh 1976
Chổ ở hiện tại Bắc lý - Đồng Hới-Quảng Bình
Quê quán Bố trạch, Quảng Bình
Tốt nghiệp đại học ngành Tin học
Đơn vị công tác Trung tâm học liệu
Học vị Tiến Sĩ
Lĩnh vực nghiên cứu Tin học
Ngoại ngữ Tiếng Anh, Tiếng Trung
Địa chỉ liên hệ Trường Đại học Quảng Bình
Điện thoại 0948876886
Email daumanhhoan@yahoo.com
  Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Ngành học: Tin học.

Hệ đào tạo: Chính quy

Nơi đào tạo: Trường Đại học Sư phạm Huế.

Năm tốt nghiệp: 1998

2. Thạc sĩ

- Thạc sĩ chuyên ngành: Tin học.

- Năm cấp bằng : 2004

- Nơi đào tạo: Đại học Khoa học Huế - Đại học Huế
3. Tiến sĩ

- Bằng Tiến sĩ: Khoa học máy tính và Công nghệ.

- Năm cấp: 2015.

- Nơi đào tạo: Trung Quốc.

 

 

 

  Quá trình giảng dạy và công tác:
Từ tháng 8/1998  đến tháng 10/2006 Giảng viên Trường CĐSP Quảng Bình.
Từ tháng 10/2006 đến nay là Giảng viên Trường Đại học Quảng Bình.


©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH
Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình  
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.052.3822010 - Fax: 0084.052.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình