LÝ LỊCH KHOA HỌC

  Thông tin chung
Họ và tên Phạm Thị Hà
Giới tính Nữ
Năm sinh 1976
Chổ ở hiện tại Nam Lý - Đồng Hới - Quảng Bình
Quê quán Bố Trạch - Quảng Bình
Tốt nghiệp đại học ngành Tiếng Anh
Đơn vị công tác Khoa Ngoại ngữ
Học vị Tiến Sĩ
Lĩnh vực nghiên cứu Tiếng Anh, ngôn ngữ học
Ngoại ngữ Tiếng Pháp B 1
Địa chỉ liên hệ
Điện thoại 0982905499
Email hapt@qbu.edu.vn
  Quá trình đào tạo

II. QUÁTRÌNH ĐÀO TẠO:

1. Đạihọc:

Hệ đàotạo: Chínhquy                     

Thờigian đào tạo từ tháng 9 năm 1994 đến tháng 6 năm 1998.

Nơihọc: Trường Đại học Sư phạm Huế.

Ngànhhọc: Tiếng Anh

Tênluận án tốt nghiệp: Materialism in America: Can money buy happiness?.

2. Thạcsĩ:

Hệ đàotạo: Không tập trung, chính quy.

Thờigian đào tạo từ tháng 10 năm 2001 đến tháng 12 năm 2004.

Nơihọc: Đại học Huế

Ngànhhọc: Lí luận và phương pháp dạy học môn Anh văn

Tênluận văn: An investigation into how high school teachers of English designcommunicative activities for their reading classes in Quang Binh province:Realities and solutions

3. Tiến sĩ:

Hệ đàotạo: Không tập trung

Thờigian đào tạo: từ tháng 10 năm 2012 đến tháng 11 năm 2016

Nơihọc: Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

Ngànhhọc: Ngôn ngữ học

Tênluận án: Câu đảo ngữ tiếng Anh và tiếng Việt  Quá trình giảng dạy và công tác:

III.QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN KỂ TỪ KHI TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC:

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

Từ tháng 8/1998 đến 9/2006

Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Bình

Giảng viên

Từ tháng đến 10/2001 đến 12/2004

Đại học Huế

Học thạc sĩ

Từ tháng 10/2006 đến 7/2011

Trường Đại học Quảng Bình

Th.s. Giảng viên

Từ tháng 10/2012 đến 11/2016

Trường Đại học Khoa học Huế

Nghiên cứu sinh

Từ tháng 7/2011 đến 9/2017

Trường Đại học Quảng Bình

TH.S. Giảng viên – Phó trưởng Khoa Ngoại Ngữ

Từ tháng đến 9/2017 đến nay

Trường Đại học Quảng Bình

TS. Giảng viên – Phó trưởng khoa Ngoại ngữ

 

IV. CÁCCÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ:

1. Đềtài NCKH cấp cơ sở: So sánh động từ trong tiếng Anh và tiếng Việt (Năm 2007)

2. Phânbiệt sự khác nhau của mệnh đề đảo ngữ trong tiếng Anh và tiếngViệt. Tạp chí Khoa học & Công nghệ. Số 1 (2012). Trường Đại họcQuảng Bình.

3. Phântích mô hình câu đảo ngữ bộ phận trạng ngữ trong tiếng Anh. Tạp chíKhoa học & Công nghệ. Số 4 (2013). Trường Đại học Quảng Bình.

4. Cấutrúc đảo trật tự từ trong tiêng Anh từ góc nhìn ngữ pháp truyềnthống. Từ điển học và Bách khoa thư. Số 1 (2016). Viện từ điển họcvà Bách khoa thư Việt nam.

5. Đặcđiểm câu đảo ngữ tiếng Anh trên bình diện cấu trúc nghĩa biểu hiện.Tạp chí khoa học. Đại học Huế.

6. Đặcđiểm câu đảo ngữ tiếng Việt xét trên bình diện cấu trúc nghĩa biểuhiện. Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống. Số 6 (2016). Hội ngôn ngữ họcViệt Nam.

7.  An investigation into how high school teachersof English design communicative activities for their reading classes in QuangBinh province: Realities and solutions.(Năm 2004). Luận văn Thạc sĩ.

8. Câuđảo ngữ tiếng Anh và tiếng Việt. (Năm 2017). Luận án Tiến sĩ.

                                                      ©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH
Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình  
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.052.3822010 - Fax: 0084.052.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình