LÝ LỊCH KHOA HỌC

  Thông tin chung
Họ và tên
Giới tính
Năm sinh
Chổ ở hiện tại
Quê quán
Tốt nghiệp đại học ngành
Đơn vị công tác
Học vị
Lĩnh vực nghiên cứu
Ngoại ngữ
Địa chỉ liên hệ
Điện thoại
Email
  Quá trình đào tạo
  Quá trình giảng dạy và công tác:


©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH
Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình  
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.052.3822010 - Fax: 0084.052.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình