LÝ LỊCH KHOA HỌC

  Thông tin chung
Họ và tên Nguyễn Lê Trâm
Giới tính Nam
Năm sinh 1988
Chổ ở hiện tại
Quê quán Vĩnh Hoà - Vĩnh Linh - Quảng Trị
Tốt nghiệp đại học ngành Sư phạm Toán
Đơn vị công tác Trung tâm Đào tạo thường xuyên
Học vị Thạc sĩ
Lĩnh vực nghiên cứu Hình học và Tôpô
Ngoại ngữ Anh văn B1
Địa chỉ liên hệ Đồng Sơn - Đồng Hới - Quảng Bình
Điện thoại 0932 389 332
Email letram07st@gmail.com
  Quá trình đào tạo

+ Đại học:

-         Hệ đào tạo: Chính quy

-         Thời gian đào tạo:  Tháng 9 năm 2007 – Tháng 7 năm 2011

-         Trường học: Đại học sư phạm Đà Nẵng

-         Ngành học: Sư phạm Toán học

+ Cao học:

-         Hệ đào tạo: Chính quy

-         Thời gian đào tạo:  Tháng 11 năm 2013 – Tháng 11 năm 2015

-         Trường học: Đại học Sư phạm Huế - Đại học Huế

-         Ngành học: Hình học và Tôpô (Geometry and Topology)

  Quá trình giảng dạy và công tác:

TT

Thời gian

Nơi công tác

Nhiệm vụ

1.      

2012 – nay

Trường Đại học Quảng Bình

Giảng viên

  Các bài báo
Bài báo trong nước:
[2] MẶT F- ĐỘ CONG HẰNG TRONG KHÔNG GIAN GAUSS G3 Tác giả: Nơi đăng: Tạp chí Khoa học công nghệ, Đại học Quảng Bình Số: T.1, S.1, 2019 Trang: 25-28 Năm: 2019
  Học phần, các môn giảng dạy
 Môn dạyNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
1 Hình học Affine và Euclide2016Cử nhân Sư phạm Toán 
2 Hình học vi phân2016Cử nhân Sư phạm Toán 
3 Hình học xạ ảnh2016Cử nhân Sư phạm Toán 
4 Toán cao cấp2013Cử nhân các ngành KHTN, Kinh tế 


©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH
Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình  
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.052.3822010 - Fax: 0084.052.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình