LÝ LỊCH KHOA HỌC

  Thông tin chung
Họ và tên Nguyễn Thị Thanh Bình
Giới tính Nữ
Năm sinh 1989
Chổ ở hiện tại Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình
Quê quán Duy Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình
Tốt nghiệp đại học ngành Vật lý bán dẫn và điện tử nano
Đơn vị công tác Khoa Khoa học Cơ bản
Học vị Thạc sĩ
Lĩnh vực nghiên cứu Vật lý
Ngoại ngữ Tiếng nga
Địa chỉ liên hệ
Điện thoại 01233689326
Email thaoanhnguyen125@gmail.com
  Quá trình đào tạo
Năm 2007-2009: Học đại học tai Trung tâm đào tạo nguồn tiến sĩ Đại học Huế
Năm 2009-2012: Học đại học tại khoa Vật lý, Đại học Tổng hợp quốc gia Belarus
Chuyên ngành: Vật lý bán dẫn và điện tử nano
Năm 2012-2013: Học thạc sĩ tại khoa Vật lý, Đại học Tổng hợp quốc gia Belarus
Chuyên ngành: Vật lý bán dẫn và điện tử nano
  Quá trình giảng dạy và công tác:
11-2013-nay: Giảng viên tập sự tại Trường đại học Quảng Bình


©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH
Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình  
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.052.3822010 - Fax: 0084.052.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình