LÝ LỊCH KHOA HỌC

  Thông tin chung
Họ và tên Phạm Hồng Minh
Giới tính Nữ
Năm sinh 1989
Chổ ở hiện tại Hải Đình- Đồng Hới-Quảng Bình
Quê quán Sơn Thủy-Lệ Thủy-Quảng Bình
Tốt nghiệp đại học ngành Toán ứng dụng và tin học
Đơn vị công tác Khoa Khoa học Cơ bản
Học vị Thạc sĩ
Lĩnh vực nghiên cứu
Ngoại ngữ Tiếng Nga
Địa chỉ liên hệ
Điện thoại 0932595588
Email minhph@qbu.edu.vn
  Quá trình đào tạo

1.     Đại học:

-         Hệ đào tạo: Chính quy.

-         Thời gian đào tạo: 5 năm (2007-2012).

-         Trường học: 

Trung tâm đào tạo nguồn tiến sĩ Đại học Huế (2007-2009).

Đại học tổng hợp quốc gia Belarus (2009-2012).

-         Ngành học: Toán ứng dụng và tin học.

2.     Thạc sỹ:

-         Hệ đào tạo: Chính quy

-         Thời gian đào tạo: 1 năm (2012-2013).

-         Trường học: Đại học tổng hợp quốcgia Belarus.

-         Ngành học: Toán ứng dụng và tin học.

  Quá trình giảng dạy và công tác:
1. Giảng dạy:
  • Toán cao cấp A1, A2, A3.
  • Toán cho Vật lý
  • Phương pháp tính
2. Lĩnh vực nghiên cứu:
  • Phương trình đạo hàm riêng
  • Giải tích phi tuyến
  • Giải tích số
3. Công bố khoa học:
  • N.T. Chung, P.H. Minh, T.H. Nga, Multiple solutions for p-Laplacian problems involving general subcritical growth in bounded domains, Electronic Journal of Differential Equations, Vol. 2016 (78) (2016), 1-12.
  • N.T. Chung, P.H. Minh, Kirchhoff type problems involving p-biharmonic operators and critical exponents, Journal of Applied Analysis and Computation, Vol. 7 (2) (2017), 659-669.


©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH
Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình  
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.052.3822010 - Fax: 0084.052.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình