LÝ LỊCH KHOA HỌC

  Thông tin chung
Họ và tên Nguyễn Thành Chung
Giới tính Nam
Năm sinh 1982
Chổ ở hiện tại Bắc Lý - Đồng Hới - Quảng Bình
Quê quán Nghệ An
Tốt nghiệp đại học ngành Toán học
Đơn vị công tác Khoa Khoa học Cơ bản
Học vị Tiến Sĩ
Lĩnh vực nghiên cứu Phương trình đạo hàm riêng; Giải tích phi tuyến
Ngoại ngữ Tiếng Anh B1
Địa chỉ liên hệ Khoa Khoa học Tự nhiên, Trường ĐH Quảng Bình
Điện thoại 0989647286
Email chungnt.univ@gmail.com
  Quá trình đào tạo
1. Đại học:
 • Hình thức đào tạo: Chính quy, tập trung
 • Cơ sở đào tạo: ĐHSP Hà Nội
 • Năm tốt nghiệp: 2004
2. Thạc sĩ: 
 • Hình thức đào tạo: Chính quy, tập trung
 • Cơ sở đào tạo: ĐHKHTN - ĐHQG Hà Nội
 • Năm tốt nghiệp: 2006
3. Tiến sĩ:
 • Hình thức đào tạo: Chính quy, tập trung
 • Cơ sở đào tạo: ĐHKHTN - ĐHQG Hà Nội
 • Năm tốt nghiệp: 2010
  Quá trình giảng dạy và công tác:
1. Giảng dạy:
 • Toán cao cấp A1, A2
 • Giải tích toán học
 • Không gian mêtric - tôpô
 • Giải tích hàm
 • Lý thuyết ổn định của PTVP
 • Phương pháp nghiên cứu khoa học
2. Lĩnh vực nghiên cứu:
 • Phương trình đạo hàm riêng
 • Giải tích phi tuyến
3. Công bố khoa học:
 • N.T. Chung, H.Q. Toan, On a class of degenerate and singular elliptic systems in bounded domains, J. Math. Anal. Appl., Vol. 360(2) 2009, 422-431.
 • N.T. Chung, Q.A. Ngo, Multiple solutions for a class of quasilinear elliptic equations of p(x)-Laplacian type with nonlinear boundary conditions, Proc. Roy. Soc. Edinburgh Sect. A, Vol. 140 (2010), 259-272.
 • H.Q. Toan, N.T. Chung, On some semilinear elliptic problems with singular potentials involving symmetry, Taiwanese J. Math., Vol. 15(2) (2011), 623-631.
 • N.T. Chung, H.Q Toan, Solutions of elliptic problems of p-Laplacian type in a cylindrical symmetric domain, Acta Math. Hungarica, Vol. 135(1) (2012), 42-55. 
 • N.T. Chung, H.Q. Toan, On a nonlinear and non-homogeneous problem without (A-R) type condition in Orlicz-Sobolev spaces, Appl. Math. Comput., Vol. 219(14) (2013), 7820-7829.
 • N. Nyamoradi, N.T. Chung, Existence of solutions to nonlocal Kirchhoff equations of elliptic type via genus theory, Electronic Journal of Differential Equations, Vol. 2014(86) (2014), 1-12.
 • N.T. Chung, Existence of positive solutions for a nonlocal problem with dependence on the gradient, Applied Mathematics Letters, Vol. 41 (2015), 28-34.
 • N.T. Chung, Existence of solutions for a class of Kirchhoff type problems in Orlicz–Sobolev spaces, Annales Polonici Mathematici, Vol. 113 (2015), 283-294. 
 • N.T. Chung, P.H. Minh, T.H. Nga, Multiple solutions for p-Laplacian problems involving general subcritical growth in bounded domains, Electronic Journal of Differential Equations, Vol. 2016 (78) (2016), 1-12.
 • N.T. Chung, Multiple solutions for nonlocal non-homogeneous Neumann problems in Orlicz-Sobolev spaces, Nonlinear Studies, Vol. 23 (3) (2016), 457-467.
 • N.T. Chung, P.H. Minh, Kirchhoff type problems involving p-biharmonic operators and critical exponents, Journal of Applied Analysis and Computation, Vol. 7 (2) (2017), 659-669.


  ©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH
  Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình  
  Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.052.3822010 - Fax: 0084.052.3821054
  Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình