LÝ LỊCH KHOA HỌC

  Thông tin chung
Họ và tên Nguyễn Quang Hòe
Giới tính Nam
Năm sinh 1963
Chổ ở hiện tại TK 9 Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình
Quê quán Đức Hóa , Tuyên Hóa , Quảng Bình
Tốt nghiệp đại học ngành Lý luận dạy học bộ môn toán
Đơn vị công tác Khoa Khoa học Cơ bản
Học vị Giảng viên chính
Lĩnh vực nghiên cứu Khoa Học Giáo Dục
Ngoại ngữ Anh Văn
Địa chỉ liên hệ TK 9 Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình
Điện thoại 0904702757
Email quanghoe@gmail.com
  Quá trình đào tạo
1.Đại học:
Năm cấp bằng tốt nghiệp: 1984, Tại Trường  Đại học Sư phạm Huế.

Hệ đào tạo: Đại học sư phạm
Ngành học: Toán học 
Nơi học : Trường Đại học sư phạm Huế

2.Thạc sĩ:
    Năm cấp bằng Thạc sĩ1997
Ngành học:Toán
              Chuyên ngành :Đại số lý thuyết số
Nơi học: Trường  Đại học Sư phạm Huế
          Nơi cấp bằng: Bộ giáo dục.
3.Tiến sĩ:
Năm cấp bằng Tiến sĩ  2012.
Ngành học: Khoa học giáo dục
              Chuyên ngành : Lý luận dạy học bộ môn Toán
        Tại :VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC VIỆT NAM

  Quá trình giảng dạy và công tác:
Năm 1984 đến năm 1997 : Giáo viên giảng dạy môn toán THPT Huyện Minh Hóa
Năm 1997 đến nay          :  Giảng viên trường đại học Quảng Bình 


©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH
Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình  
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.052.3822010 - Fax: 0084.052.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình