LÝ LỊCH KHOA HỌC

  Thông tin chung
Họ và tên Hoàng Sỹ Tài
Giới tính Nam
Năm sinh 1987
Chổ ở hiện tại Bắc Nghĩa - Đồng Hới - Quảng Bình
Quê quán Sen Thuỷ - Lệ Thuỷ - Quảng Bình
Tốt nghiệp đại học ngành ĐHSP Vật lý
Đơn vị công tác Phòng QLKH và HTQT
Học vị Thạc sĩ
Lĩnh vực nghiên cứu Vật lý lý thuyết và vật lý toán, Quang học
Ngoại ngữ Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ Bắc Nghĩa - Đồng Hới - Quảng Bình
Điện thoại 0948932957
Email taihs@quangbinhuni.edu.vn
  Quá trình đào tạo

Cao đẳng

          Thời gian đào tạo từ 9/2006 đến 7/2009

          Nơi học: Trường Đại học Quảng Bình.

          Ngành học: CĐSP Lý – Tin.

Đại học

          Thời gian đào tạo từ 5/2010 đến 11/2011.

          Nơi học: Trường Đại học Quảng Bình.

          Ngành học: ĐHSP Vật Lý.

Thạc sĩ

          Thời gian đào tạo từ 11/2012 đến10/2014.

          Nơi học: Đại học Khoa học – Đại họcHuế.

          Ngành học: Vật lý lý thuyết và vật lýtoán.

  Quá trình giảng dạy và công tác:

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

11/2014 đến 5/2019

Đại học Quảng Bình

Phụ trách phòng thí nghiệm Vật lý.

6/2019 đến nay  Đại học Quảng Bình  CV Phòng QLKH&HTQT
  Các bài báo
Bài báo quốc tế:
[1] Optical spectral studies of Ce3+ and Tb3+ ions co-doped in alkali borate glasses Tác giả: Tran Thi Hoai Giang, Hoang Sy Tai, Nguyen Thi Hai Yen, Tran Ngoc Nơi đăng: International Journal of Engineering and Innovative Technology (IJEIT) Số: Volume 6, Issue 1 Trang: 22-25 Năm: 2016
Bài báo trong nước:
[1] Khảo sát đặc trưng phổ hấp thụ của chấm lượng tử phỏng cầu dạng dẹt Tác giả: Hoàng Sỹ Tài Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và công nghệ, Đại hoc Quảng Bình Số: 11 Trang: 67-75 Năm: 2016
[2] Khảo sát đặc trưng phổ hấp thụ của chấm lượng tử phỏng cầu dạng thuẫn Tác giả: Hoàng Sỹ Tài, Lê Ngọc Minh, Lê Quý Thông Nơi đăng: Kỷ yếu hội nghị vật lý Thừa Thiên Huế Số: ISBN: 978-604-912-640-6 Trang: 328-335 Năm: 2016
[3] Luminescence Properties of Tb, Sm Co-doped in Alkali Aluminoborate Glasses Tác giả: Tran Ngoc, Phan Thi Hoai Thuong, Hoang Sy Tai Nơi đăng: VNU Journal of Science Số: Vol 35 No 1 Trang: 21-28 Năm: 2019
  Học phần, các môn giảng dạy
 Môn dạyNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
1 Thí nghiệm Vật lý đại cương 2014ĐHSP Vật lýBộ môn Vật lý - Đại học Quảng Bình
2 Thí nghiệm Vật lý phổ thông2015ĐHSP Vật lýBộ môn Vật lý - Đại học Quảng Bình
3 Thiết bị thí nghiệm trong dạy học Vật lý2015ĐHSP Vật lýBộ môn Vật lý - Đại học Quảng Bình


©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH
Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình  
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.052.3822010 - Fax: 0084.052.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình