LÝ LỊCH KHOA HỌC

  Thông tin chung
Họ và tên Hoàng Dương Hùng
Giới tính Nam
Năm sinh 14/03/1967
Chổ ở hiện tại Hoà Minh, Liên chiễu, TP Đà Nẵng
Quê quán xã Duy Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quang Bình
Tốt nghiệp đại học ngành Nhiệt Điện lạnh
Đơn vị công tác Ban giám hiệu
Học vị Phó Giáo Sư - Tiến Sĩ
Lĩnh vực nghiên cứu Công nghệ Nhiệt điện lạnh, Năng lượng tái tạo, Môi trường
Ngoại ngữ Cử nhân Anh văn
Địa chỉ liên hệ 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Điện thoại 0903503583
Email hdhung@qbu.edu.vn
  Quá trình đào tạo
  1. Đại học

- Kỹ sư:  Nơi đào tạo: Trường Đại học Bách khoa  Đà Nẵng; Năm tốt nghiệp: 1990

- Cử nhân:  Cử nhân Anh văn  (Bằng 2 ) Nơi đào tạo: Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng; Năm tốt nghiệp: 2009

- Cao cấp chính trị: Nơi đào tạo: Học viện chính trị quốc gia khu vực III,; Năm tốt nhiệp: 2006

  1. Sau đại học

- Thạc sĩ : Nơi đào tạo: Trường Đại học Bách khoa, Đại học  Đà Nẵng; Năm tốt nghiệp: 1998

- Tiến sĩ : Nơi đào tạo: Đại học Đà Nẵng; Thực tập sinh: 2001 tại University of Queensland, Australia ;  Năm tốt nghiệp: 2002

      3- Phong học hàm, vinh danh

-  Phó Giáo sư; Nơi phong: Hội đồng chức danh Giáo sư nhà nước Việt Nam;  Năm phong: 2007  Quá trình giảng dạy và công tác:

- Từ năm 1991 đến 1993:  Công tác tại Trung tâm NC Thiết bị áp lực và NLM, Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng

- Từ năm 1993 đến 2002:  Giảng dạy tại Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng

- Từ năm 2002 đến 2005:  Giảng dạy, Phó Tưởng Khoa Công nghệ Nhiệt Điện Lạnh, Trường Đại học Bách khoa Đà nẵng

- Từ năm 2005 đến 2011:  Giảng dạy, Phó Hiệu Trưởng, Trường Đại học Bách khoa, Đại học  Đà Nẵng

- Từ năm 3/2011 đến nay:  Giảng dạy, Hiệu Trưởng, Trường Đại học Quảng Bình


  Các công trình nghiên cứu
  Sách và giáo trình
Chủ biên: Hoàng Dương Hùng Đồng tác giả: Võ Chí Chính
Nơi XB: NXB Khoa học Kỹ thuật Mã số: Năm xuất bản: 2006 Số lần tái bản: 1 Lĩnh vực:
Chủ biên: Hoàng Dương Hùng Đồng tác giả:
Nơi XB: NXB Khoa học Kỹ thuật Mã số: Năm xuất bản: 2007 Số lần tái bản: 1 Lĩnh vực:
Chủ biên: Hoàng Dương Hùng Đồng tác giả:
Nơi XB: Giáo trình cho sinh viên Mã số: Năm xuất bản: 2002 Số lần tái bản: 1 Lĩnh vực:
Chủ biên: Hoàng Dương Hùng Đồng tác giả:
Nơi XB: Giáo trình cho sinh viên Mã số: Năm xuất bản: 2002 Số lần tái bản: 1 Lĩnh vực:
Chủ biên: Hoàng Dương Hùng Đồng tác giả:
Nơi XB: Giáo trình cho sinh viên Mã số: Năm xuất bản: 2002 Số lần tái bản: 1 Lĩnh vực:
Chủ biên: Hoàng Dương Hùng Đồng tác giả:
Nơi XB: Giáo trình cho sinh viên Mã số: Năm xuất bản: 2007 Số lần tái bản: 1 Lĩnh vực:
Chủ biên: Hoàng Dương Hùng Đồng tác giả:
Nơi XB: Trường ĐHQB Mã số: Năm xuất bản: 2014 Số lần tái bản: 2 Lĩnh vực: Khoa học tự nhiên
Chủ biên: Hoàng Dương Hùng Đồng tác giả:
Nơi XB: Trường ĐHQB Mã số: Năm xuất bản: 2015 Số lần tái bản: 2 Lĩnh vực: Kỹ thuật công nghệ
Chủ biên: PGS. TS. Hoàng Dương Hùng Đồng tác giả: TS. Lê Thị Hoài Thu; TS. Nguyễn Thế Hoàn
Nơi XB: NXB Đại học Huế Mã số: 3419-2016 Năm xuất bản: 2016 Số lần tái bản: 1 Lĩnh vực: Khoa học quản lý
  Các bài báo
Bài báo quốc tế:
[3] Analytical modelling fast pyrolysis of biomass particles in fluidized bed reactor Tác giả: Hoàng Dương Hùng, Phạm Duy Vũ, Trần Văn Vang, Nguyễn Đình Lâm, Nguyễn Quốc Huy Nơi đăng: Proceedings - International Conference on System Science and Engineering, ICSSE 2017, art. Số: no. 8030963 Trang: pp. 685-689.( Source: Scopus) Năm: 2017
Bài báo trong nước:
[3] Hàm phân bố nhiệt độ chất lỏng trong panel mặt trời Tác giả: Hoàng Dương Hùng, Nguyễn Bốn Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nhiệt Số: 25 và 26 Trang: Năm: 2000
[5] Phần mềm tính toán bộ thu năng lượng nhiệt mặt trời Tác giả: Nơi đăng: Tạp chí khoa học công nghệ các trường Đại học kỹ thuật Số: 34 + 35 Trang: Năm: 2002
[7] Tiềm năng về các nguồn năng lượng sạch Việt nam Tác giả: Nơi đăng: Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng Số: 52 Trang: Năm: 2004
[10] Nghiên cứu động cơ Stirling dùng năng lượng mặt trời Tác giả: Nơi đăng: Tạp chí khoa học và công nghệ ,Đại học Đà Nẵng Số: 5 Trang: Năm: 2006
[12] Máy lạnh hấp phụ sử dụng năng lượng mặt trời Tác giả: Nơi đăng: Tạp chí khoa học công nghệ Đại học Đà Nẵng Số: 2 Trang: Năm: 2007
[18] Nghiên cứu hệ thống sản xuất hơi nước sử dụng năng lượng mặt trời Tác giả: Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường Đại học Kỹ thuật Số: 77 Trang: Năm: 2011
[23] Mô phỏng sơ đồ nhiệt nguyên lý nhà máy điện hạt nhân Tác giả: Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Quảng Bình Số: 4 Trang: Năm: 2014
[28] Research on manufacturing experimental fast pyrolysis model for bio-oil production Tác giả: Hoàng Dương Hùng, Phạm Duy Vũ, Nguyễn Quốc Huy, Phan Đức Trọng Nơi đăng: Publish in Vietnam Mechanical Engineering Journal ISBN 0866-7056. Số: ISBN 9786049200403 Trang: 153-161 Năm: 2016
[29] Xác định các yếu tố vận hành ảnh hưởng đến hiệu quả thu hồi dầu sinh học từ quá trình nhiệt phân nhanh sinh khối Tác giả: Hoàng Dương Hùng, Phạm Duy Vũ, Trần Văn Vang, Nguyễn Quốc Huy Nơi đăng: Tạp chí Khoa học & công nghệ - Đại học Đà Nẵng Số: s? 11(108). 2016, quy?n 2. Trang: 279-283 Năm: 2017
[30] Xác định thông số động học của bã mía khi nhiệt phân nhanh trong lò tầng sôi Tác giả: Hoàng Dương Hùng, Phạm Duy Vũ, Trần Văn Vang, Nguyễn Quốc Huy Nơi đăng: Tạp chí Năng lượng nhiệt Số: số 133 Trang: 14-18 Năm: 2017
  Hướng dẫn sau đại học
 Họ tênTrình độCơ sở đào tạoĐề tàiNăm
1 Trần Ngọc LânThạc sỹĐại học Đà NẵngNghiên cứu ứng dụng năng lượng mặt trời để làm lạnh2007
2 Lê Thị Châu DuyênThạc sỹĐại học Đà NẵngNghiên cứu thiết bị sản xuất hơi sử dụng năng lượng mặt trời2009
3 Mai Vinh HoàThạc sỹĐại học Đà NẵngNghiên cứu hệ thống tích trữ năng lượng nhiệt mặt trời để cấp nhiệt cho nhu cầu dân dụng và công nghiệp2010
4 Lê Thị Ngọc OanhThạc sĩĐại học Đà NẵngNghiên cứu cơ sở tính toán thiết bị tích trử NLMT dùng môi chất nóng chảy2010
5 Nguyễn Thị Hồng NhungThạc sĩĐại học Đà NẵngSử dụng vật liệu chuyển pha để trử nhiệt trong hệ thống sấy NLMT2011
6 Hoàng Minh TuấnThạc sĩĐại học Đà NẵngNghiên cứu thiết bị sấy thùng quay dùng năng lượng mặt trời2011
7 Hoàng An QuốcTiến SĩĐại học Đà NẵngNghiên cứu nâng cao hiệu quả cấp nhiệt bằng ống nhiệt mặt trời cho máy lạnh hấp thụ2009
8 Hồ Trần Anh NgọcTiến SĩĐại học Đà NẵngNghiên cứu thiết bị ngưng tụ kiểu ống lồng ống có cánh sử dụng trong kỹ tuật lạnh2014
9 Phạm Duy VũTiến SĩĐại học Đà NẵngNghiên cứu quá trình nhiệt phân biomass để chế tạo nhiên liệu sinh học2017
  Học phần, các môn giảng dạy
 Môn dạyNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
1 Kỹ Thuật Nhiệt1993Đại học 
2 Đo lường Nhiệt1996Đại học 
3 Tự động hóa Nhiệt1998Đại học 
4 Chuyên đề Năng lượng mặt trời2000Đại học 
5 Phương Pháp tiếp cận khoa học, Phương pháp Nghiên cứu khoa học2003Đại học 
6 Chuyên đề Đo lượng – Tự động hóa2003Sau đại học 
7 Chuyên đề Năng Lượng và Môi trường2003Sau đại học 
8 Chuyên đề Năng lượng tái tạo2003Sau đại học 
9 Phương Pháp Luận Nghiên cứu khoa học2009Sau đại học 
  Giải thưởng khoa học, phát minh và sáng chế
 TênLĩnh vựcNăm nhậnSốNơi cấp
1 Giải nhì Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công Nghệ Việt Nam VIFOTEC năm 2008Năng lượng tái tạo20091Bộ KHCN và Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam
2 Bằng độc quyền Giải pháp hữu ích cho Sáng chế "Bếp nấu Parabôn dùng năng lượng mặt trời"Năng lượng mặt trời 20132Cục sở hữu trí tuệ
  Khen thưởng
 Nội dung khen thưởngNăm
1 Bằng khen Thủ tướng Chính phủ vì đã có nhiều thành tích trong công tác giai đoan 2004-20092010
2 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về thành tích xuất sắc trong khoa học Công nghệ giai đoạn 2001- 20052007
3 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Khoa học Công Nghệ và Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam về việc Đoạt giải Nhì, Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công Nghệ Việt Nam năm 20082009
4 Bằng lao động sáng tạo vì đã có thành tích triển khai ứng dụng hiệu quả các công trình nghiên cứu khoa học vào đời sống sản xuất, năm 2009, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 2009
5 Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2007-20082008
6 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hoàn thành suất sắc nhiệm vụ năm học 2001-20022003
7 Chiến sỹ thi đua cấp Bộ2008
8 Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh2013
9 Bằng khen Liên đoàn lao động tỉnh Quảng Bình2012
10 Chiến sỹ thi đua cấp Bô 2010
11 Huân chương lao động hạng Ba2015
12 Phong tặng Danh hiệu Nhà giáo Ưu tú2014
13 Chiến sĩ thi đua toàn Quốc 2016
14 Bằng khen của Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh Quảng Bình2019
15 Tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì2020


©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH
Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình  
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.052.3822010 - Fax: 0084.052.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình