LÝ LỊCH KHOA HỌC

  Thông tin chung
Họ và tên Hoàng Đình Tuyền
Giới tính Nam
Năm sinh 10/01/1986
Chổ ở hiện tại Thôn 7 – Xã Phú Định – Bố Trạch
Quê quán Mỹ Trạch – Bố Trạch – Quảng Bình
Tốt nghiệp đại học ngành Khoa học máy tính
Đơn vị công tác Khoa Kỹ thuật - Công nghệ thông tin
Học vị Tiến Sĩ
Lĩnh vực nghiên cứu Khoa học máy tính
Ngoại ngữ B1
Địa chỉ liên hệ khu tập thể-ĐHQB
Điện thoại 0917469179
Email hdtuyen@qbu.edu.vn - Hoangdinhtuyen@gmail.com
  Quá trình đào tạo

+ Đại học:

-         Hệ đào tạo: Chính quy

-         Thời gian đào tạo:  Tháng 9 năm 2005 – Tháng 7 năm 2009

-         Trường học: Đại học sư phạm Đà Nẵng

-         Ngành học: Sư phạm Tin học

+ Cao học:

-         Hệ đào tạo: Chính quy

-         Thời gian đào tạo:  Tháng 12 năm 2011 – Tháng 12 năm 2013

-         Trường học: Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng

-         Ngành học: Khoa học máy tính

+ Nghiên cứu sinh:

-         Hệ đào tạo: Chính quy

-         Thời gian đào tạo:  Tháng 9 năm 2015 – Tháng 2 năm 2019

-         Trường học: Đại học Yeungnam, Hàn Quốc

-         Ngành học: Khoa học máy tính

  Quá trình giảng dạy và công tác:

TT

Thời gian

Nơi công tác

Nhiệm vụ

1.      

2009 – 2011

Trường THPT số 3 Quảng Trạch

Giáo viên

2.      

2011 – hiện nay

Trường Đại học Quảng Bình

Giảng viên

  Các công trình nghiên cứu
  Các bài báo
Bài báo quốc tế:
[1] A Hybrid Method for Named Entity Recognition on Tweet Streams Tác giả: Van Cuong Tran, Dinh Tuyen Hoang, Ngoc Thanh Nguyen, and Dosam Hwang Nơi đăng: ACIIDS 2017: Kanazawa, Japan Số: Volume 10191 Trang: 258-268 Năm: 2017
[2] Active Learning-Based Approach for Named Entity Recognition on Short Text Streams Tác giả: Van Cuong Tran, Tuong Tri Nguyen, Dinh Tuyen Hoang, Ngoc Thanh Nguyen, and Dosam Hwang Nơi đăng: MISSI 2016: Wrocław, Poland Số: Volume 506 Trang: 321-330 Năm: 2016
[3] Academic event recommendation based on research similarity and exploring interaction between authors Tác giả: Dinh Tuyen Hoang, Van Cuong Tran, Ngoc Thanh Nguyen, and Dosam Hwang Nơi đăng: SMC 2016: Budapest, Hungary Số: ISBN: 978-1-5090-1898-7 Trang: 004411-004416 Năm: 2016
[4] A Consensus-Based Method to Enhance a Recommendation System for Research Collaboration Tác giả: Dinh Tuyen Hoang, Van Cuong Tran, Ngoc Thanh Nguyen, and Dosam Hwang Nơi đăng: ACIIDS 2017: Kanazawa, Japan Số: ISBN 978-3-319-54472-4 Trang: 170-180 Năm: 2017
[5] Improving Academic Event Recommendation Using Research Similarity and Interaction Strength Between Tác giả: Dinh Tuyen Hoang, Van Cuong Tran, Van Du Nguyen, Ngoc Thanh Nguyen, and Dosam Nơi đăng: Cybernetics and Systems Số: ISSN 0196-9722 Trang: 210-230 Năm: 2017
[6] A named entity recognition approach for tweet streams using active learning Tác giả: Van Cuong Tran, Dinh Tuyen Hoang, Ngoc Thanh Nguyen, and Dosam Hwang Nơi đăng: Journal of Intelligent & Fuzzy Systems Số: ISSN 1064-1246 Trang: 1277-1287 Năm: 2016
[7] Social Network-Based Event Recommendation Tác giả: Dinh Tuyen Hoang, Van Cuong Tran, Dosam Hwang Nơi đăng: ICCCI 2017, Nicosia, Cyprus Số: 10448 Trang: 182-191 Năm: 2017
[8] A combination of active learning and self-learning for named entity recognition on Twitter using conditional random fields Tác giả: Van Cuong Tran, Ngoc Thanh Nguyen, Hamido Fujita, Dinh Tuyen Hoang, Dosam Hwang Nơi đăng: Knowledge Based Systems Số: 132 Trang: 179-187 Năm: 2017
[9] A Framework for Analyzing Academic Data Tác giả: Dinh Tuyen Hoang, Trong Hai Duong, Ngoc Thanh Nguyen, Dosam Hwang Nơi đăng: MISSI 2018: Wrocław, Poland Số: 833 Trang: 213-223 Năm: 2018
[10] A Group Recommender System for Selecting Experts to Review a Specific Problem Tác giả: Dinh Tuyen Hoang, Ngoc Thanh Nguyen, Dosam Hwang Nơi đăng: ICCCI 2018: Bristol, UK Số: 11055 Trang: 270-280 Năm: 2018
[11] Tweet Integration by Finding the Shortest Paths on a Word Graph Tác giả: Huyen Trang Phan, Dinh Tuyen Hoang, Ngoc Thanh Nguyen, Dosam Hwang Nơi đăng: ACIIDS 2018: Dong Hoi City, Vietnam Số: 769 Trang: 87-97 Năm: 2018
[12] An Approach for Recommending Group Experts on Question and Answering Sites Tác giả: Dinh Tuyen Hoang, Ngoc Thanh Nguyen, Huyen Trang Phan, Dosam Hwang Nơi đăng: ACIIDS 2018: Dong Hoi City, Vietnam Số: 769 Trang: 27-37 Năm: 2018
[13] Decision Support System for Assignment of Conference Papers to Reviewers Tác giả: Dinh Tuyen Hoang, Ngoc Thanh Nguyen, Dosam Hwang Nơi đăng: ICCCI 2019: Hendaye, France Số: 11683 Trang: 441-450 Năm: 2019
[14] Cross-Lingual Korean Speech-to-Text Summarization Tác giả: HyoJeon Yoon, Dinh Tuyen Hoang, Ngoc Thanh Nguyen, Dosam Hwang Nơi đăng: ACIIDS 2019: Yogyakarta, Indonesia Số: 11431 Trang: 198-206 Năm: 2019
[15] Research collaboration model in academic social networks Tác giả: Dinh Tuyen Hoang, Ngoc Thanh Nguyen, Van Cuong Tran, Dosam Hwang Nơi đăng: Enterprise Information Systems Số: 13 Trang: 1023-1045 Năm: 2019
[16] Version-Compatible HL7 Parser Based on Object-Oriented Design Tác giả: Dinh Tuyen Hoang, In Keun Lee and Dosam Hwang Nơi đăng: Vietnam Journal of Computer Science Số: 6 Trang: 1-14 Năm: 2019
[17] Recommendation of expert group to question and answer sites based on user behaviors and diversity Tác giả: Dinh Tuyen Hoang, Ngoc Thanh Nguyen and Dosam Hwang Nơi đăng: Journal of Intelligent and Fuzzy Systems · Số: Trang: 1-13 Năm: 2019
  Học phần, các môn giảng dạy
 Môn dạyNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
1 Vi xử lý2011Đại học liên thôngĐại học Quảng Bình
2 Bảo trì hệ thống2012Đại học chính quyĐại học Quảng Bình
3 Toán rời rạc2014Đại học liên thôngĐại học Quảng Bình
4 Quản trị mạng2013Đại học liên thôngĐại học Quảng Bình


©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH
Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình  
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.052.3822010 - Fax: 0084.052.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình