LÝ LỊCH KHOA HỌC

  Thông tin chung
Họ và tên Trần Văn Cường
Giới tính Nam
Năm sinh 1981
Chổ ở hiện tại Đồng Hới, Quảng Bình
Quê quán Bố Trạch - Quảng Bình
Tốt nghiệp đại học ngành Kỹ thuật máy tính
Đơn vị công tác Khoa Kỹ thuật - Công nghệ thông tin
Học vị Tiến Sĩ
Lĩnh vực nghiên cứu Công nghệ thông tin
Ngoại ngữ Tiếng anh
Địa chỉ liên hệ Đồng Hới, Quảng Bình
Điện thoại 0979724377
Email cuongtv@qbu.edu.vn
  Quá trình đào tạo
  • 2000-2004: Cử nhân, Khoa sư phạm Tin học, Đại học sư phạm Huế
  • 2010-2012: Thạc sỹ, Khoa công nghệ thông tin, Đại học khoa học Huế
  • 2014-2017: Tiến sỹ, Khoa Kỹ thuật máy tính, Đại học Yeungnam, Hàn Quốc
  Quá trình giảng dạy và công tác:
  • 2007 - nay: Giảng viên, Trường Đại học Quảng Bình
  Các bài báo
Bài báo quốc tế:
[2] TwiSNER: Semi-supervised method for named entity recognition from text streams on twitter Tác giả: Van Cuong Tran, Dosam Hwang, Jason J. Jung Nơi đăng: Journal of Universal Computer Science Số: 22(6) Trang: 782-801 Năm: 2016
[3] Active Learning-Based Approach for Named Entity Recognition on Short Text Streams Tác giả: Van Cuong Tran, Tuong Tri Nguyen, Dinh Tuyen Hoang, Ngoc Thanh Nguyen, Dosam Hwang Nơi đăng: MISSI 2016 Số: Trang: Năm: 2016
[5] A named entity recognition approach for tweet streams using active learning Tác giả: Van Cuong Tran, Dinh Tuyen Hoang, Ngoc Thanh Nguyen, Dosam Hwang Nơi đăng: Journal of Intelligent and Fuzzy Systems Số: 32 (2) Trang: 1277-1287 Năm: 2017
[6] Improving Academic Event Recommendation Using Research Similarity and Interaction Strength Between Authors Tác giả: Dinh Tuyen Hoang, Van Cuong Tran, Ngoc Thanh Nguyen, Dosam Hwang Nơi đăng: Cybernetics and Systems Số: 48 (3) Trang: 210-230 Năm: 2017
[7] A Hybrid Method for Named Entity Recognition on Tweet Streams Tác giả: Van Cuong Tran, Dinh Tuyen Hoang, Ngoc Thanh Nguyen, Dosam Hwang Nơi đăng: ACIIDS 2017 Số: Trang: Năm: 2017
[8] A Consensus-Based Method to Enhance a Recommendation System for Research Collaboration Tác giả: Dinh Tuyen Hoang, Van Cuong Tran, Ngoc Thanh Nguyen, Dosam Hwang Nơi đăng: ACIIDS 2017 Số: Trang: Năm: 2017
[9] A combination of active learning and self-learning for named entity recognition on Twitter using conditional random fields Tác giả: Van CuongTran, Ngoc ThanhNguyen, Hamido Fujita, Dinh TuyenHoang, DosamHwang Nơi đăng: Knowledge-Based Systems Số: 132 Trang: 179-187 Năm: 2017


©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH
Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình  
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.052.3822010 - Fax: 0084.052.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình