LÝ LỊCH KHOA HỌC

  Thông tin chung
Họ và tên Bùi Khắc Sơn
Giới tính Nam
Năm sinh 1961
Chổ ở hiện tại Đồng Hới- Quảng Bình
Quê quán Quảng Trạch Quảng Bình
Tốt nghiệp đại học ngành Toán
Đơn vị công tác Ban giám hiệu
Học vị Tiến Sĩ
Lĩnh vực nghiên cứu Toán
Ngoại ngữ Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ
Điện thoại 0912386145
Email
  Quá trình đào tạo

1.      Công trình khoa học

1.1.  Bài báo khoa học

TT

Tên công trình

Năm công bố

Nơi đăng

1

Ánh xạ chỉnh hình và siêu mặt Hyperbolic p-adic

2006

Thông báo khoa học- ĐHQB số 1

2

Vận dụng toán học linh hoạt trong giải bài toán cực trị phần dòng điện xoay chiều

2007

Thông báo khoa học- ĐHQB số 4

3

Luminescent spectra applycation of study on light-convertible polyethylene film containing complexes of LN (III) with 1,10-phenanthroline

2009

Thông báo khoa học- ĐHQB số 5

4

A note on p-adic holomorphic maps, publicationsion of CFCA

1998

Vietnam National University Publications House, Vol.2

5

Quan hệ số khuyết và siêu mặt hyperbolic p-adic

1999

Thông báo khoa học các trường đại học,

Bộ GD&ĐT

6

Sự suy biến của đường cong chỉnh hình trong  phần bù của biến dạng siêu mặt Fermat,

2000

Thông báo khoa học, Đại học Sư phạm vinh

7

Defect relation and application

1999

Pro. Of Conference ‘Complex anylysic and application’ Gordon & Breach, Tokyo

8

Study on preparation of light-convertible polyethylene film containing complexes of Ln(III) with 1,10-phenanthroline

2009

Kỷ yếu hội thảo Thái Lan

 

1.2.  Dự án, đề tài nghiên cứu khoa học

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm hoàn thành

Đề tài cấp

Trách nhiệm tham gia đề tài

1

Xác định vấn đề đổi mới về nội dung và phương pháp đào tạo giáo viên tiểu học

2005

Bộ

Chủ nhiệm

2

Vận dụng toán học linh hoạt trong giải bài toán cực trị.

Phần dòng điện xoay chiều trong chương trình THPT          

2007

Trường

Chủ nhiệm

3

Ánh xạ chỉnh hình và siêu mặt hyperbolic p-adic

2000

Nhà nước

Thành viên

4

Xây dựng Website phục vụ công tác QLKH và HTQT

2010

Trường

Thành viên

 

1.3.   Sáchchuyên khảo, sách tham khảo, giáo trình

TT

 Giáo trình, sách chuyên kho

Năm

Nơi công bố

Tham gia

1

Thiết kế bài giảng Hình học 11

2007

NXB Đại học Quốc gia Nội

Chủ biên

 

2.Lĩnh vựcnghiên cứu:

- Giải tích p - adic

- L - hàm p adic

  Quá trình giảng dạy và công tác:


©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH
Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình  
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.052.3822010 - Fax: 0084.052.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình