LÝ LỊCH KHOA HỌC

  Thông tin chung
Họ và tên Trần Ngọc Bích
Giới tính Nữ
Năm sinh 1985
Chổ ở hiện tại Đồng Hới
Quê quán Bố Trạch Quảng Bình
Tốt nghiệp đại học ngành Sư phạm Vật lý
Đơn vị công tác Khoa Khoa học Cơ bản
Học vị Thạc sĩ
Lĩnh vực nghiên cứu Vật lý các hệ thấp chiều, vật liệu nano-carbon
Ngoại ngữ Tiếng Anh B1
Địa chỉ liên hệ Đồng Phú - Đồng Hới - Quảng Bình
Điện thoại 0905933286
Email tranngocbichdhqb@gmail.com
  Quá trình đào tạo
2003 - 2007: Đại học - Đại học sư phạm Huế - Sư phạm Vật lý
2007 - 2009: Cao học - Đại học sư phạm Huế - Vật lý lý thuyết và vật lý toán
2018 - 2022: Nghiên cứu sinh - Đại học sư phạm Huế - Vật lý lý thuyết và vật lý toán
  Quá trình giảng dạy và công tác:
Từ 3/2010 đến 7/2013: GV Khoa Tự nhiên - Kỹ thuật
Từ 8/2013 đến 2019: GV Khoa Khoa học tự nhiên
Từ 2019 đến nay: GV Khoa Khoa học cơ bản
  Các bài báo
Bài báo quốc tế:
[1] Magneto-optical absorption in quantum dot via two-photon absorption process Tác giả: Doan Q. Khoa, Nguyen N. Hieu, Tran N. Bich, Bui D. Hoi, Le T. T. Phuong, Tran P. T. Linh, Quach K. Quang, Chuong V. Nguyen, Huynh V. Phuc Nơi đăng: Optik - International Journal for Light and Electron Optics Số: 173 Trang: 263 Năm: 2018
[2] Magneto-optical transport properties of monolayer transition metal dichalcogenides Tác giả: 2. Nguyen D. Hien, Chuong V. Nguyen, Nguyen N. Hieu, S. S. Kubakaddi, C. A. Duque, M. E. Mora-Ramos , Le Dinh, Tran N. Bich and Huynh V. Phuc Nơi đăng: Physical Review B Số: 101 Trang: 045424 Năm: 2020
[3] Intra- and inter-band magneto-optical absorption in monolayer WS2 Tác giả: Pham Thi Huong, Do Muoi, Tran N. Bich, Huynh V. Phuc, C.A. Duque, Phu Thuong Nhan Nguyen, Chuong V. Nguyen, Nguyen N. Hieu, Le T. Hoa Nơi đăng: Physica E Số: 124 Trang: 114315 Năm: 2020
Bài báo trong nước:
[3] Hấp thụ phi tuyến hai photon trong MoS2 đơn lớp dưới ảnh hưởng của tương tác electron-phonon âm dọc-áp điện Tác giả: Lê Đình, Trần Ngọc Bích, Huỳnh Vĩnh Phúc Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế Số: S? 01(45) Trang: 85-92 Năm: 2018
[4] Magneto- optical absorption coefficients of monolayer MoSe2 Tác giả: Tran N. Bich, Huynh V. Phuc , Le Dinh Nơi đăng: Hue University Journal of Science: Natural Science Số: 130 (1B) Trang: 21 - 26 Năm: 2021
  Học phần, các môn giảng dạy
 Môn dạyNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
1 Vật lý lượng tử2011CĐSPTrường Đại học Quảng Bình
2 Cơ học lý thuyết2010ĐHSPTrường Đại học Quảng Bình
3 Vật lý thống kê2015ĐHSPTrường Đại học Quảng Bình
4 Cơ sở lý thuyết trường lượng tử2015ĐHSPTrường Đại học Quảng Bình
5 Vật lý nguyên tử và hạt nhân2012ĐHSP, CĐSPTrường Đại học Quảng Bình
6 Vật lý phân tử và nhiệt học2012ĐHSP, CĐSPTrường Đại học Quảng Bình
7 Cơ học lượng tử2014ĐHSPTrường Đại học Quảng Bình


©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH
Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình  
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.052.3822010 - Fax: 0084.052.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình