BÀI BÁO, BÁO CÁO KHOA HỌC

  Các bài báo
Bài báo quốc tế:
[1] Различные виды трудностей, которые испытывают вьетнамские студенты, изучающие русский язык в России Tác giả: Ле Тхи Киеу Оань Nơi đăng: Международной заочной  научно-практической конференции молодых ученых «Язык. Коммуникация. Культура» Số: 1 Trang: 237-241 Năm: 2017


©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH
Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình  
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.052.3822010 - Fax: 0084.052.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình