BÀI BÁO, BÁO CÁO KHOA HỌC

  Các bài báo
Bài báo quốc tế:
[1] Impact of E -Commerce Website on small tourism enterprises in Quang Binh, Viet Nam Tác giả: TS.Trần Tự Lực, TS. Nguyễn Văn Chung Nơi đăng: Asian Economic an Social Society ISSS(P) 2309-8295, ISSN (E) 2225 - 4226 Số: Volume 6, issue 10, 2016 Trang: pp. 221 - 225 Năm: 2016
[2] A study of Developing Tourist EWEC to Participate in Hunger Elimination and Poverty Alleviation in Vietnamese localities Tác giả: Ths. Trần Tự Lực Nơi đăng: The First International Academic Conference and Research Presentation on "Cooperation for Development on The East - West Economic Corridor Số: 9.2008 Trang: 53 - 55 Năm: 2008
[3] TO ENHANCE AWARENESS OF NATURAL TOURISM ENVIROMENTAL ROTECTION ON THE DEVELOPMENT OF SUSTAINABLE TOURISM OF VIETNAM Tác giả: TS.Trần Tự Lực, ThS. Nguyễn Thị Kim Phụng Nơi đăng: International conference proceedings: Sustainable Tourism Development "Roles Of Goverment Business and educational institutions Số: ISBN: 978 - 604 - 946 - 173 - 6 ; QĐXB: 280/QĐ-NXB Trang: 261 - 270 Năm: 2016
[4] A risk analysis of smallholders rubber households in Quang Binh province Tác giả: Nơi đăng: Hue university Journal of Science (ISSN 1859 - 1388) Số: Vol. 113, No. 14, 2015 Trang: pp.113-125 Năm: 2016
[5] Improve local authorites role in developing sustainable tourism in Quang Binh province Tác giả: TS. Trần Tự Lực, TS. Nguyễn Lê Hiệp, ThS. Lê Khắc Hoài Thanh Nơi đăng: NXB Hà Nội, QĐ số: 166/QĐ - HN ngày 17/04/2017, ISBN: 978-604-55-2338-4 Số: 116/QĐ Trang: pp. 702 - 712 Năm: 2017
Bài báo trong nước:
[1] Giải pháp giảm thiểu rủi ro nhằm phát triển bền vững sản xuất cao su tiểu điền ở tỉnh Quảng Bình Tác giả: TS. Trần Tự Lực Nơi đăng: Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn (ISSN 1859 -4581) Số: 290/GP-BTTT Trang: 11-19 Năm: 2016
[2] Phát triển du lịch văn hóa khu vực Miền Trung Tác giả: Ths.Trần Tự Lực Nơi đăng: Tạp chí Du lịch Viêtj Nam, Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch (ISSN 0866 - 7373) Số: 8.2010 Trang: 15 - 17 Năm: 2010
[3] Phát triển du lịch hành lang Kinh tế Đông - Tây Việt Nam Tác giả: Ths. Trần Tự Lực, Ths.Nguyễn Song Hiển Nơi đăng: Tạp chí Du lịch Viêtj Nam, Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch (ISSN 0866 - 7373) Số: 9.2009 Trang: 26 - 27 Năm: 2009
[4] Phát triển du lịch hành lang Kinh tế Đông - Tây Việt Nam Tác giả: Ths. Trần Tự Lực, Ths.Nguyễn Song Hiển Nơi đăng: Tạp chí Du lịch Viêtj Nam, Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch (ISSN 0866 - 7373) Số: 8.2009 Trang: 14 - 16 Năm: 2009
[5] Thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế trang trại ở tỉnh Quảng Bình Tác giả: Ths. Trần Tự Lực Nơi đăng: Tạp chí KH&CN trường Đại học Quảng Bình (ISSN 0866 - 76833) Số: 2.2012 Trang: 75- 86 Năm: 2012
[6] Thực trạng và giải pháp phát triển nguồn nhân lực du lịch ở Quảng Bình Tác giả: Ths. Trần Tự Lực Nơi đăng: Kỷ yếu khoa học toàn quốc, trường Đại học Sài Gòn Số: 11.2009 Trang: 104 - 110 Năm: 2009
[8] Thực trạng và giải pháp nâng cấp chuỗi giá trị sản phẩm cao su Quảng Bình Tác giả: Ths. Trần Tự Lực Nơi đăng: Tạp chí KH&CN trường Đại học Quảng Bình (ISSN 0866 - 76833) Số: 4.2013 Trang: 107 - 116 Năm: 2013
[9] Đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến năng suất sản xuất cao su tiểu điền ở Quảng Bình Tác giả: Ths. Trần Tự Lực Nơi đăng: Kỷ yếu hội thảo quốc tế, Viện nghiên cứu kinh tế và phát triển, trường ĐH Kinh tế Quốc dân, NXB Lao động - XH Số: 19 -112 Trang: 244 - 248 Năm: 2013
[10] Phân tích chuỗi giá trị sản phẩm cao su Quảng Bình Tác giả: Ths.Trần Tự Lực Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Kinh tế, trường ĐHKT Đà Nẵng (ISSN 0866 - 7969) Số: 04(4)2013 Trang: 93 - 99 Năm: 2013
[11] Đánh giá hiệu quả kinh tế sản xuất cao su tiểu điền ở tỉnh Quảng Bình Tác giả: Ths.Trần Tự Lực Nơi đăng: Tạp chí KHCN Đại học Đà Nẵng ISSN 18591531 Số: 11(72).2013 Trang: 51-57 Năm: 2013
[12] Nâng cấp chuỗi giá trị sản phẩm cao su Quảng Bình Tác giả: Ths.Trần Tự Lực Nơi đăng: Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn (ISSN 1859 -4581) Số: 7.2014 Trang: 3 -11 Năm: 2014
[13] Phát triển mô hình Cao su Tiểu điền ở Tỉnh Quảng Bình Tác giả: ThS.Trần Tự Lực, PGS.TS Bùi Dũng Thể Nơi đăng: Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn (ISSN 1859 -4581) Số: 23.2014 Trang: 3 -11 Năm: 2014
[14] A RISK ANALYSIS OF SMALLHOLDER RUBBER PRODUCTION IN QUANG BINH PROVINCE Tác giả: Nơi đăng: Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Huế (ISSN 2354 - 0842) Số: T. 113, S. 14 (2015) Trang: 15-25 Năm: 2015
[15] Chiến lược nâng cấp chuỗi giá trị sản phẩm cao su Quảng Bình Tác giả: Ths.Trần Tự Lực Nơi đăng: Tạp chí khoa học &giáo dục trường ĐH Sư phạm Đà Nẵng (ISSN 1859 – 4603) Số: 8(03).2013 Trang: 15 - 20 Năm: 2013
[19] Thực trạng và giải pháp phát triển ngành du lịch Hà Tĩnh Tác giả: Ths.Trần Tự Lực Nơi đăng: Tạp chí hoạt động khoa khọc, Bộ khoa học và Công nghệ (ISSN 0866 - 7152) Số: 3(598).2009 Trang: 63 - 66 Năm: 2009
[20] Quản lý an toàn, vệ sinh lao động ở Doanh nghiệp Tác giả: Ths.Trần Tự Lực Nơi đăng: Kỷ yếu hội thảo quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động năm 2015; QĐXB số 220/QĐ-NXBLĐ ngày 14/08/2015 Số: 220/QÐ-NXBLÐ Trang: 78 - 84 Năm: 2015


©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH
Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình  
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.052.3822010 - Fax: 0084.052.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình