BÀI BÁO, BÁO CÁO KHOA HỌC

  Các bài báo
Bài báo quốc tế:
[1] CHALLENGES FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF VIETNAMESE COMMERCIAL BANKS Tác giả: Bùi Khắc Hoài Phương và Lê Khắc Hoài Thanh Nơi đăng: International Conference For Young Researchers In Economics And Business Số: ISBN: 978-604-79-1930-7 Trang: 276-282 Năm: 2018
[2] Solutions to promote sustainable development of vietnamese commercial banks. SOCIO-ECONOMIC AND ENVIRONMENTAL ISSUES IN DEVELOPMENT ISBN: 978-604-65-4174-5, Pp.135-146. Tác giả: Bui Khac Hoai Phuong and Le Khac Hoai Thanh Nơi đăng: SOCIO-ECONOMIC AND ENVIRONMENTAL ISSUES IN DEVELOPMENT Số: ISBN: 978-604-65-4174-5, Trang: Pp.135-146. Năm: 2019
Bài báo trong nước:
[3] Xử lý nợ xấu của các Ngân hàng Thương mại Việt Nam qua công ty Quản lý Tài sản Tác giả: Bùi Khắc Hoài Phương và Dương Thị Ngọc Sáu Nơi đăng: Tạp chí Công Nghệ Ngân hàng Số: 96 Trang: 12-16 Năm: 2014
[5] Kinh nghiệm cho Việt Nam từ phát triển ngân hàng xanh của một số nước trên thế giới Tác giả: Nơi đăng: Hội thảo khoa học Quốc gia, Đại học kinh tế quốc dân Số: ISBN78604946159 Trang: 101-109 Năm: 2016
[12] NHỮNG CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN NGÂN HÀNG BỀN VỮNG TẠI VIỆT NAM Tác giả: Tô Kim ngọc và Bùi Khắc Hoài Phương Nơi đăng: Hội thảo khoa học cấp ngành Ngân hàng Số: Trang: 111-120 Năm: 2019


©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH
Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình  
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.052.3822010 - Fax: 0084.052.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình