BÀI BÁO, BÁO CÁO KHOA HỌC

  Các bài báo
Bài báo quốc tế:
[1] (A,V)-Spear: A New Method for Expert Based Recommendation Systems Tác giả: Xuan Hau Pham , Tuong Tri Nguyen , Jason J. Jung , Ngoc Thanh Nguyen Nơi đăng: Cybernetics and Systems Số: 45 Trang: 165-179 Năm: 2014
[2] Exploiting Social Contexts for Movie Recommendation Tác giả: Xuan Hau Pham, Jason J. Jung, Le Anh Vu, Seung-Bo Park Nơi đăng: Malaysian Journal of Computer Science Số: 1(27) Trang: 68-79 Năm: 2014
[3] Recommendation System Based on Multilingual Entity Matching on Linked Open Data Tác giả: Xuan Hau Pham, Jason J. Jung Nơi đăng: Journal of Intelligent and Fuzzy Systems Số: - Trang: - Năm: 2014
[4] Social Context-based Movie Recommendation:a Case Study on MyMovieHistory Tác giả: Yong Seung Lee, Xuan Hau Pham, Nguyen Trung Duc, and Jason J. Jung,Hien T. Nguyen Nơi đăng: ICCASA 2013 Số: - Trang: - Năm: 2013
[5] Exploiting Linked Open Data for Attribute Selection on Recommendation Systems Tác giả: Xuan Hau Pham, Jason J. Jung, Hideaki Takeda Nơi đăng: KES-AMSTA 2013 Số: 2 Trang: 427-433 Năm: 2013
[7] Collaborative spam filtering based on incremental ontology learning Tác giả: Xuan Hau Pham, Namhee Lee, Jason J. Jung, Abolghasem Sadeghi-Niaraki Nơi đăng: Telecommunication Systems Số: 52(2) Trang: 693-700 Năm: 2013
[15] Towards Rough Set-based User Modeling for Recommendation Systems Tác giả: Xuan Hau Pham, Jason J. Jung, Ngoc Thanh Nguyen Nơi đăng: InTech 2010 Số: 1 Trang: 75-80 Năm: 2010
[19] Context-based Traffic Recommendation System Tác giả: Khac-Hoai Nam Bui, Xuan Hau Pham, Jason J. Jung Nơi đăng: ICCASA 2015, Springer Số: Trang: Năm: 2015


©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH
Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình  
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.052.3822010 - Fax: 0084.052.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình