BÀI BÁO, BÁO CÁO KHOA HỌC

  Các bài báo
Bài báo quốc tế:
[3] Analytical modelling fast pyrolysis of biomass particles in fluidized bed reactor Tác giả: Hoàng Dương Hùng, Phạm Duy Vũ, Trần Văn Vang, Nguyễn Đình Lâm, Nguyễn Quốc Huy Nơi đăng: Proceedings - International Conference on System Science and Engineering, ICSSE 2017, art. Số: no. 8030963 Trang: pp. 685-689.( Source: Scopus) Năm: 2017
Bài báo trong nước:
[3] Hàm phân bố nhiệt độ chất lỏng trong panel mặt trời Tác giả: Hoàng Dương Hùng, Nguyễn Bốn Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nhiệt Số: 25 và 26 Trang: Năm: 2000
[5] Phần mềm tính toán bộ thu năng lượng nhiệt mặt trời Tác giả: Nơi đăng: Tạp chí khoa học công nghệ các trường Đại học kỹ thuật Số: 34 + 35 Trang: Năm: 2002
[7] Tiềm năng về các nguồn năng lượng sạch Việt nam Tác giả: Nơi đăng: Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng Số: 52 Trang: Năm: 2004
[10] Nghiên cứu động cơ Stirling dùng năng lượng mặt trời Tác giả: Nơi đăng: Tạp chí khoa học và công nghệ ,Đại học Đà Nẵng Số: 5 Trang: Năm: 2006
[12] Máy lạnh hấp phụ sử dụng năng lượng mặt trời Tác giả: Nơi đăng: Tạp chí khoa học công nghệ Đại học Đà Nẵng Số: 2 Trang: Năm: 2007
[18] Nghiên cứu hệ thống sản xuất hơi nước sử dụng năng lượng mặt trời Tác giả: Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường Đại học Kỹ thuật Số: 77 Trang: Năm: 2011
[23] Mô phỏng sơ đồ nhiệt nguyên lý nhà máy điện hạt nhân Tác giả: Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Quảng Bình Số: 4 Trang: Năm: 2014
[28] Research on manufacturing experimental fast pyrolysis model for bio-oil production Tác giả: Hoàng Dương Hùng, Phạm Duy Vũ, Nguyễn Quốc Huy, Phan Đức Trọng Nơi đăng: Publish in Vietnam Mechanical Engineering Journal ISBN 0866-7056. Số: ISBN 9786049200403 Trang: 153-161 Năm: 2016
[29] Xác định các yếu tố vận hành ảnh hưởng đến hiệu quả thu hồi dầu sinh học từ quá trình nhiệt phân nhanh sinh khối Tác giả: Hoàng Dương Hùng, Phạm Duy Vũ, Trần Văn Vang, Nguyễn Quốc Huy Nơi đăng: Tạp chí Khoa học & công nghệ - Đại học Đà Nẵng Số: s? 11(108). 2016, quy?n 2. Trang: 279-283 Năm: 2017
[30] Xác định thông số động học của bã mía khi nhiệt phân nhanh trong lò tầng sôi Tác giả: Hoàng Dương Hùng, Phạm Duy Vũ, Trần Văn Vang, Nguyễn Quốc Huy Nơi đăng: Tạp chí Năng lượng nhiệt Số: số 133 Trang: 14-18 Năm: 2017


©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH
Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình  
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.052.3822010 - Fax: 0084.052.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình