BÀI BÁO, BÁO CÁO KHOA HỌC

  Các bài báo
Bài báo quốc tế:
[2] TwiSNER: Semi-supervised method for named entity recognition from text streams on twitter Tác giả: Van Cuong Tran, Dosam Hwang, Jason J. Jung Nơi đăng: Journal of Universal Computer Science Số: 22(6) Trang: 782-801 Năm: 2016
[3] Active Learning-Based Approach for Named Entity Recognition on Short Text Streams Tác giả: Van Cuong Tran, Tuong Tri Nguyen, Dinh Tuyen Hoang, Ngoc Thanh Nguyen, Dosam Hwang Nơi đăng: MISSI 2016 Số: Trang: Năm: 2016
[5] A named entity recognition approach for tweet streams using active learning Tác giả: Van Cuong Tran, Dinh Tuyen Hoang, Ngoc Thanh Nguyen, Dosam Hwang Nơi đăng: Journal of Intelligent and Fuzzy Systems Số: 32 (2) Trang: 1277-1287 Năm: 2017
[6] Improving Academic Event Recommendation Using Research Similarity and Interaction Strength Between Authors Tác giả: Dinh Tuyen Hoang, Van Cuong Tran, Ngoc Thanh Nguyen, Dosam Hwang Nơi đăng: Cybernetics and Systems Số: 48 (3) Trang: 210-230 Năm: 2017
[7] A Hybrid Method for Named Entity Recognition on Tweet Streams Tác giả: Van Cuong Tran, Dinh Tuyen Hoang, Ngoc Thanh Nguyen, Dosam Hwang Nơi đăng: ACIIDS 2017 Số: Trang: Năm: 2017
[8] A Consensus-Based Method to Enhance a Recommendation System for Research Collaboration Tác giả: Dinh Tuyen Hoang, Van Cuong Tran, Ngoc Thanh Nguyen, Dosam Hwang Nơi đăng: ACIIDS 2017 Số: Trang: Năm: 2017
[9] A combination of active learning and self-learning for named entity recognition on Twitter using conditional random fields Tác giả: Van CuongTran, Ngoc ThanhNguyen, Hamido Fujita, Dinh TuyenHoang, DosamHwang Nơi đăng: Knowledge-Based Systems Số: 132 Trang: 179-187 Năm: 2017


©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH
Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình  
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.052.3822010 - Fax: 0084.052.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình