Các công trình nghiên cứu
[1] Đánh giá Hiệu quả kinh tế sản xuất kinh doanh cao su tiểu điền ở tỉnh Quảng Bình Chủ nhiệm : 137 Thành viên :Chủ Nhiệm: ThS. Trần Tự Lực Thành viên: ThS. Trần Thị Thu Thủy, Nguyễn Thị Diệu Thanh, Nguyễn Thị Thùy Linh Mã số : 380 Năm : 2015
[3] Xây dựng mô hình du lịch nhằm xóa đói giảm nghèo khu vực MIền núi các tỉnh Miền Trung và Tây Nguyên Chủ nhiệm : 137 Thành viên :Chủ nhiệm: TS. Trần Thị Mai; Thành viên: ThS. Trần Tự Lực, ThS. Vũ Hoài Phướng,.. Mã số : 0 Năm : 2006
[4] Thực trạng và giải pháp phát triển nguồn nhân lực du lịch Miền Trung Tây Nguyên Chủ nhiệm : 137 Thành viên :Chủ nhiệm: TS. Trần Thị Mai; Thành viên: ThS. Trần Tự Lực, ThS. Vũ Hoài Phướng,.. Mã số : 0 Năm : 2004
[5] Phân tích chuỗi giá trị sản phẩm cao su Quảng Bình Chủ nhiệm : 137 Thành viên :Chủ nhiệm; ThS. Trần Tự Lực, Thành Viên: ThS. Trần Thị Thu Thủy, ThS. Hoàng Thị Dụng, ThS. Bùi Khắc Hoài Phương Mã số : 780 Năm : 2013


©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH
Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình  
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.052.3822010 - Fax: 0084.052.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình