LÝ LỊCH KHOA HỌC

  Sách và giáo trình
Chủ biên: Nguyễn Thế Hoàn Đồng tác giả: Lê Thúy Mùi
Nơi XB: Nhà xuất bản ĐHSP Hà Nội Mã số: Năm xuất bản: 2012 Số lần tái bản: 1 Lĩnh vực: Lịch sử
Chủ biên: Nguyễn Thế Hoàn Đồng tác giả:
Nơi XB: Nhà xuất bản ĐH Sư phạm Mã số: Năm xuất bản: 2007 Số lần tái bản: 1 Lĩnh vực: Lịch sử
Chủ biên: Đồng tác giả:
Nơi XB: NXB Đại học Quốc gia Hà nội Mã số: Năm xuất bản: 2009 Số lần tái bản: 1 Lĩnh vực: Lịch sử
Chủ biên: Đồng tác giả:
Nơi XB: NXB Đại học Quốc gia Hà nội Mã số: Năm xuất bản: 2010 Số lần tái bản: 1 Lĩnh vực: Lịch sử
Chủ biên: Đồng tác giả:
Nơi XB: NXB Đại học Quốc gia Hà nội Mã số: Năm xuất bản: 2011 Số lần tái bản: 1 Lĩnh vực: Lịch sử
Chủ biên: Nguyễn Thế Hoàn Đồng tác giả:
Nơi XB: Nhà xuất bản Giáo dục Mã số: Năm xuất bản: 1992 Số lần tái bản: 1 Lĩnh vực: Lịch sử
Chủ biên: Nguyễn Thế Hoàn Đồng tác giả:
Nơi XB: Nhà xuất bản Thuận Hóa Mã số: Năm xuất bản: 2001 Số lần tái bản: 1 Lĩnh vực: Lịch sử
Chủ biên: Đồng tác giả:
Nơi XB: NXB ĐHQG Hà Nội Mã số: Năm xuất bản: 2010 Số lần tái bản: 1 Lĩnh vực:
Chủ biên: Đồng tác giả:
Nơi XB: Hội thảo khoa học toàn quốc – Tp Hồ Chí Minh Mã số: Năm xuất bản: 2009 Số lần tái bản: 1 Lĩnh vực:
Chủ biên: Đồng tác giả:
Nơi XB: Hội thảo khoa học quốc tế - Tp Hồ Chí Minh Mã số: Năm xuất bản: 2011 Số lần tái bản: 1 Lĩnh vực:
Chủ biên: Đồng tác giả:
Nơi XB: Hội thảo khoa học quốc tế về tiềm năng văn hóa để phát triển du lịch các nước tiểu vùng sông Mê Kong Mã số: Năm xuất bản: 2010 Số lần tái bản: 1 Lĩnh vực:
Chủ biên: Đồng tác giả:
Nơi XB: Hội thảo khoa học quốc tế về văn hóa Nhật Bản – Tp Hồ Chí Minh Mã số: Năm xuất bản: 2011 Số lần tái bản: 1 Lĩnh vực:
Chủ biên: Đồng tác giả:
Nơi XB: Tạp chí KH&CN Trường ĐHQB số 3 Mã số: Năm xuất bản: 2013 Số lần tái bản: 1 Lĩnh vực:
Chủ biên: Đồng tác giả:
Nơi XB: Hội thảo khoa học toàn quốc tại Trường Mã số: Năm xuất bản: 2011 Số lần tái bản: 1 Lĩnh vực:
Chủ biên: Đồng tác giả:
Nơi XB: Hội thảo khoa học toàn quốc (tại Quảng Bình) Mã số: Năm xuất bản: 2012 Số lần tái bản: 1 Lĩnh vực:
Chủ biên: Đồng tác giả:
Nơi XB: Hội thảo khoa học quốc tế Mã số: Năm xuất bản: 2013 Số lần tái bản: 1 Lĩnh vực:
Chủ biên: Đồng tác giả:
Nơi XB: Hội thảo khoa học quốc tế tại TP HCM Mã số: Năm xuất bản: 2014 Số lần tái bản: 1 Lĩnh vực:
Chủ biên: Đồng tác giả:
Nơi XB: Hội thảo khoa học quốc tế tại Thái Nguyên Mã số: Năm xuất bản: 2014 Số lần tái bản: 1 Lĩnh vực:
Chủ biên: Đồng tác giả:
Nơi XB: Hội thảo khoa học toàn quốc Mã số: Năm xuất bản: 2014 Số lần tái bản: 1 Lĩnh vực:


©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH
Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình  
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.052.3822010 - Fax: 0084.052.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình