LÝ LỊCH KHOA HỌC

  Sách và giáo trình
Chủ biên: TS. Trần Tự Lực Đồng tác giả: TS. Trần Tự Lực
Nơi XB: NXB Lao Động - Xã Hội Mã số: 704/QĐ-NXBLĐXH Năm xuất bản: 2016 Số lần tái bản: 1 Lĩnh vực: Kinh tế xã hội
Chủ biên: GS.TS.NGƯT. Đặng Đình Đào - PGS.TS Nguyễn Văn Toàn Đồng tác giả: ThS. Trần Tự Lực
Nơi XB: NXB Lao Động - Xã Hội Mã số: QĐ số: 126/QĐ - NXBLĐXH ngày 20/03/2014 Năm xuất bản: 2014 Số lần tái bản: 1 Lĩnh vực: Kinh tế xã hội
Chủ biên: GS.TS.NGƯT. Đặng Đình Đào - PGS.TS Nguyễn Đình Hiển Đồng tác giả: ThS. Trần Tự Lực
Nơi XB: NXB Lao Động - Xã Hội Mã số: QĐ số: 861/QĐ - NXBLĐXH ngày 28/10/2014 Năm xuất bản: 2014 Số lần tái bản: 1 Lĩnh vực: Kinh tế xã hội
Chủ biên: ThS. Trần Tự Lực Đồng tác giả:
Nơi XB: Trường Đại học Quảng Bình Mã số: Năm xuất bản: 2009 Số lần tái bản: 1 Lĩnh vực: Kinh tế xã hội
Chủ biên: ThS. Trần Tự Lực Đồng tác giả:
Nơi XB: Trường Đại học Quảng Bình Mã số: Năm xuất bản: 2009 Số lần tái bản: 1 Lĩnh vực: Kinh tế xã hội
Chủ biên: ThS. Trần Tự Lực Đồng tác giả:
Nơi XB: Trường Đại học Quảng Bình Mã số: Năm xuất bản: 2009 Số lần tái bản: 1 Lĩnh vực: Kinh tế xã hội
Chủ biên: GS.TS.NGƯT. Đặng Đình Đào - TS. Nguyễn Minh - TS. Trương Tấn Quân Đồng tác giả: ThS. Trần Tự Lực
Nơi XB: NXB Lao Động - Xã Hội Mã số: 59/QĐ - NXBLĐXH Năm xuất bản: 2016 Số lần tái bản: 1 Lĩnh vực: Kinh tế xã hội
Chủ biên: Trưởng nhóm nghiên cứu: GS.TS.NGƯT. Đặng Đình Đào Đồng tác giả: ThS. Trần Tự Lực
Nơi XB: NXB Lao Động - Xã Hội Mã số: 60/QĐ - NXBLĐXH Năm xuất bản: 2016 Số lần tái bản: 1 Lĩnh vực: Giáo dục đào tạo
Chủ biên: Trưởng nhóm nghiên cứu: GS.TS.NGƯT. Đặng Đình Đào Đồng tác giả: ThS. Trần Tự Lực
Nơi XB: NXB Lao Động - Xã Hội Mã số: 61/QĐ - NXBLĐXH Năm xuất bản: 2016 Số lần tái bản: 1 Lĩnh vực: Giáo dục đào tạo
Chủ biên: GS.TS.NGƯT. Đặng Đình Đào - PGS.TS Nguyễn Đình Hiển Đồng tác giả: ThS. Trần Tự Lực
Nơi XB: NXB Lao Động - Xã Hội Mã số: QĐ số: 109/QĐ - NXBLĐXH ngày 17/03/2014 Năm xuất bản: 2014 Số lần tái bản: 1 Lĩnh vực: Kinh tế xã hội
Chủ biên: GS.TS.NGƯT. Đặng Đình Đào - TS. Nguyễn Minh Sơn Đồng tác giả: ThS. Trần Tự Lực
Nơi XB: NXB Đại học Kinh tế quốc dân Mã số: 475-2011/CXB/01-75/ĐHKTQD Năm xuất bản: 2011 Số lần tái bản: 1 Lĩnh vực: Kinh tế xã hội


©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH
Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình  
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.052.3822010 - Fax: 0084.052.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình