LÝ LỊCH KHOA HỌC

  Sách và giáo trình
Chủ biên: Hoàng Dương Hùng Đồng tác giả: Võ Chí Chính
Nơi XB: NXB Khoa học Kỹ thuật Mã số: Năm xuất bản: 2006 Số lần tái bản: 1 Lĩnh vực:
Chủ biên: Hoàng Dương Hùng Đồng tác giả:
Nơi XB: NXB Khoa học Kỹ thuật Mã số: Năm xuất bản: 2007 Số lần tái bản: 1 Lĩnh vực:
Chủ biên: Hoàng Dương Hùng Đồng tác giả:
Nơi XB: Giáo trình cho sinh viên Mã số: Năm xuất bản: 2002 Số lần tái bản: 1 Lĩnh vực:
Chủ biên: Hoàng Dương Hùng Đồng tác giả:
Nơi XB: Giáo trình cho sinh viên Mã số: Năm xuất bản: 2002 Số lần tái bản: 1 Lĩnh vực:
Chủ biên: Hoàng Dương Hùng Đồng tác giả:
Nơi XB: Giáo trình cho sinh viên Mã số: Năm xuất bản: 2002 Số lần tái bản: 1 Lĩnh vực:
Chủ biên: Hoàng Dương Hùng Đồng tác giả:
Nơi XB: Giáo trình cho sinh viên Mã số: Năm xuất bản: 2007 Số lần tái bản: 1 Lĩnh vực:
Chủ biên: Hoàng Dương Hùng Đồng tác giả:
Nơi XB: Trường ĐHQB Mã số: Năm xuất bản: 2014 Số lần tái bản: 2 Lĩnh vực: Khoa học tự nhiên
Chủ biên: Hoàng Dương Hùng Đồng tác giả:
Nơi XB: Trường ĐHQB Mã số: Năm xuất bản: 2015 Số lần tái bản: 2 Lĩnh vực: Kỹ thuật công nghệ
Chủ biên: PGS. TS. Hoàng Dương Hùng Đồng tác giả: TS. Lê Thị Hoài Thu; TS. Nguyễn Thế Hoàn
Nơi XB: NXB Đại học Huế Mã số: 3419-2016 Năm xuất bản: 2016 Số lần tái bản: 1 Lĩnh vực: Khoa học quản lý


©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH
Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình  
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.052.3822010 - Fax: 0084.052.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình