LÝ LỊCH KHOA HỌC

  Học phần, các môn giảng dạy
 Môn dạyNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
1 Dao động và sóng, Cơ học, LL dạy học vật lí, Thiết kế HĐDH Vật lí, Ứng dụng CNTT trong DHVL, Kiểm tra đánh giá trong DHVL 2010 CĐSP Vật Lí; ĐHSP Vật LÍTrường ĐH Quảng Bình


©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH
Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình  
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.052.3822010 - Fax: 0084.052.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình