LÝ LỊCH KHOA HỌC

  Học phần, các môn giảng dạy
 Môn dạyNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
1 Lịch sử Thế giới cận hiện đại1980Cao đẳng, Đại học 
2 Lịch sử Việt Nam cổ trung đại1979Sư phạm 10+3, Cao đẳng, Đại học 
3 Lịch sử Việt Nam cận đại1980Sư phạm 10+3, Cao đẳng, Đại học 
4 Nhập môn Sử học và Lịch sử sử học1985Cao đẳng, Đại học 
5 Cơ sở văn hóa Việt Nam1998Đại học 
6 Tổng quan du lịch2004Cao đẳng, Đại học 
7 Tư tưởng Việt Nam và phương Đông2006Đại học 
8 Dân tộc học2005Cao đẳng, Đại học 
9 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam2000Đại học 
10 Tư tưởng Hồ Chí Minh2005Cao đẳng, Đại học 


©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH
Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình  
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.052.3822010 - Fax: 0084.052.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình