LÝ LỊCH KHOA HỌC

  Học phần, các môn giảng dạy
 Môn dạyNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
1 Lý luận văn học1996Cao đẳng, Đại học 
2 Phương pháp dạy học Tiếng Việt1994Cao đẳng, Đại học 
3 Phương pháp dạy học Văn1998Cao đẳng, Đại học 
4 Văn học1994Trung cấp, Cao đẳng, Đại học 
5 Văn học Trung đại1998Cao đẳng, Đại học 
6 Tiếng Việt1998Trung cấp, Cao đẳng, Đại học 
7 Mỹ học đại cương1999Cao đẳng, Đại học 
8 Mỹ học và giáo dục thẩm mỹ2006Đại học 
9 Người đọc1998Trung cấp, Cao đẳng 


©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH
Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình  
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.052.3822010 - Fax: 0084.052.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình