LÝ LỊCH KHOA HỌC

  Học phần, các môn giảng dạy
 Môn dạyNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
1 Quản trị nhân lực2008Đại học QTKDTrường Đại học Quảng Bình
2 Marketing căn bản, quản trị marketing2007Cao đẳng, Đại học chuyên ngành kế toán, QTKDTrường Đại học Quảng Bình
3 Phân tích hoạt động kinh doanh2006Đại học, cao đẳng ngành kế toánTrường Đại học Kinh tế Huế, trường Đại học Quảng Bình, Đại học mở
4 Kinh tế du lịch, quản trị kinh doanh du lịch2007Cao đẳng VNH chuyên ngành du lịchTrường Đại học Quảng Bình
5 Quản trị rủi ro2010Đại học chuyên ngành kế toán, QTKDTrường Đại học Quảng Bình
6 Các chuyên đề về marketing, chuyên đề kế toán, chuyên đề quản trị2010Các lớp ngắn hạn, lớp đại học, lớp bồi dưỡng kế toán trưởngTại trường Đại học Quảng Bình và các doanh nghiệp, tổ chức có nhu cầu
7 Kế toán khách sạn nhà hàng2002Cao đẳng du lịchTrường Cao đẳng nghề Du lịch Huế
8 Tổng quan du lịch2003Các khóa ngắn hạn về du lịchTrường Cao đẳng nghề du lịch Huế


©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH
Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình  
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.052.3822010 - Fax: 0084.052.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình