LÝ LỊCH KHOA HỌC

  Học phần, các môn giảng dạy
 Môn dạyNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
1 Kỹ Thuật Nhiệt1993Đại học 
2 Đo lường Nhiệt1996Đại học 
3 Tự động hóa Nhiệt1998Đại học 
4 Chuyên đề Năng lượng mặt trời2000Đại học 
5 Phương Pháp tiếp cận khoa học, Phương pháp Nghiên cứu khoa học2003Đại học 
6 Chuyên đề Đo lượng – Tự động hóa2003Sau đại học 
7 Chuyên đề Năng Lượng và Môi trường2003Sau đại học 
8 Chuyên đề Năng lượng tái tạo2003Sau đại học 
9 Phương Pháp Luận Nghiên cứu khoa học2009Sau đại học 


©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH
Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình  
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.052.3822010 - Fax: 0084.052.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình