LÝ LỊCH KHOA HỌC

  Khen thưởng
 Nội dung khen thưởngNăm
1 Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở2009 - 2010, 2011 - 2012, 2012 - 2013, 2013 - 2014, 2014 - 2015
2 Giấy khen của hiệu trưởng trường ĐHQB về đạt thành tích xuất sắc trong NCKH2008, 2009
3 Giấy khen của Công đoàn trường ĐHQB về việc đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào VN - TDTT2013, 2014, 2015
4 Giấy khen của Bí thư Đảng ủy trường Đại học Quảng Bình về việc Đảng viên đạt tiêu chuẩn "Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác Đảng"2013, 2014,
5 Giấy khen của Hiệu trưởng trường ĐHQB về đạt thành tích xuất sắc trong công tác năm học 2007 - 2008 và 2008 - 20092008, 2009
6 Giấy khen đã có nhiều thành tích trong công tác và hoạt động công đoàn2010, 2011, 2012
7 Bằng khen của chủ tịch tỉnh Quảng Bình về việc đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm học 2012-20132013
8 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục&Đào tạo về việc đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2013 - 20142014
9 Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh2015


©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH
Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình  
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.052.3822010 - Fax: 0084.052.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình