LÝ LỊCH KHOA HỌC

  Khen thưởng
 Nội dung khen thưởngNăm
1 Chiến sỹ thi đua cấp Cơ sở2013
2 Giấy khen của Hiệu Trưởng2019


©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH
Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình  
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.052.3822010 - Fax: 0084.052.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình