LÝ LỊCH KHOA HỌC

  Khen thưởng
 Nội dung khen thưởngNăm
1 Bằng khen của Chủ tịch tỉnh2013
2 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT2014
3 Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh 2015
4 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT 2017


©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH
Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình  
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.052.3822010 - Fax: 0084.052.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình